Orman Yangınlarına Erken Müdahale

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi bilim merkezi
Danışman Öğretmen: Didem Karaduman                                          
Soner Güler
Dünyamız gelişen teknoloji ve bilinçsiz tüketimin sonucu  doğal  zenginliklerini her geçen  gün
kaybetmektedir. Ülkemiz hem doğal  zenginlikler hem de doğal  bitki örtüsünü  hızla kaybetme
açısından dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Özellikle ormanlarımızın en büyük
düşmanı olan yangınlar doğal  bitki örtümüzü kaybetme  sebeplerimizin başında gelmektedir.
Bilindiği gibi yangınlar doğaları  gereği küçük çapta  başlayıp  hızla yayılırlar. Bu sebeple
erken müdahale çok önemlidir. Çalışmamızda yangın  sebeplerinden  biri olan güneş,  güneş panelleri
sayesinde çözüm elemanlarından biri olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda  yangının  yayılmasını
önlemek  amacıyla kullandığımız su, artezyen kuyu ve derelerden elde edileceği için doğal  kaynaklı
diğer çözüm elemanımızdır. Çalışmamız etkin erken müdahalenin mümkün olduğunu kanıtlamıştır.