Online Türk Tarihi

Projenin amacı; öğrencilerin internette ve online oyunlarda boşa harcadıkları zamanı MEB’in kontrolünde eğitimlerini geliştirmek için harcamalarını sağlamak ve Matematik, Fen bilgisi, Türkçe gibi derslerin yanında, çeşitli nedenlerle önemini gittikçe yitiren Tarih dersini öğrencilere sevdirerek bu derse gereken önemi tekrar kazandırmak.

 MEB kontrolünde oluşturulacak Tarih konulu; sürekli isimlerin, haritaların ve tarihlerin on plana çıkarıldığı online bir oyunla öğrencilerin tarih için ayırdıkları sure arttırılacak ve tarih eğitiminde görsellikten faydalanılmış olunacak. Form ile birlikte yollanılan ek sayfada bahsedilen oyunda olması gereken hususlar ve oyunun nasıl kullanılacağına dair bilgiler maddeler halinde belirtilmiştir.

 Öğrencilere Tarih dersi sevdirilmiş ve Tarih dersine harcadıkları sure arttırılmış olmakla birlikte, eğitimde görsellikten yararlanılmış ve internetin daha faydalı bir şekilde, MEB in kontrolünde kullanılması sağlanmış olunacaktır. Ayrıca eğitimde öğrencilere verilen ödevler teknolojiyle iç içe olacak, bu sayede öğrenciler ödev yaparken aynı zamanda teknolojiyi nasıl doğru kullanacaklarını öğrenmiş olacaklardır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Mehmet KARACA

Danışman Öğretmen/ler      : Seyfullah ARPACI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir