Nişasta Atık Suyu(Nas)’Ndan Biyobozunur Ambalaj Yapımı

Gıda paketlemesinde ambalaj malzemesi olarak petrol kökenli plastiklerin kullanılması çeşitli önemli sorunlara neden olur. Nişasta, selüloz, sakaroz, glikoz, kitosan gibi doğal polimer ya da makro moleküller biyobozunur  plastik kompozit eldesi için seçilebilecek malzemeler arasında önemli bir yer tutar. Bu çalışmada  özellikle sandviç kutusu ya da ‘kullan at’ yemek tepsisi yapmak üzere mısır işleme tesislerinde açığa çıkan nişasta atık suyundan ( NAS) yararlanarak, nişastanın  kalsiyum karbonatla 200 °C’ta tepkimesiyle katı köpük formunda, biyobozunur, toksik olmayan, ucuz gıda ambalajı üretimini gerçekleştirdik. Gıda ambalajı olarak üretilecek örnekleri nişasta/kalsiyum karbonat oranı 1.3, 2 ve 3  olmak üzere üç farklı seviyede hazırladık. Tepkimeden önce karışıma 0.4-1.0-2.0 gram mısır lifi katarak üretilen ambalajın mekanik olarak güçlendirilmesini sağladık. Sonuç olarak,   2 g mısır lifi  içeren  nişasta: kalsiyum karbonat oranı 2 ve 3 olan ambalaj malzemelerin, 1 gram mısır lifi  içeren  nişasta: kalsiyum karbonat oranı 3 olan ambalaj malzemenin kırılma dayanımı, ıslanma kapasitesi, nem çekme kapasitesi, asidik ve bazik ortamlarda bozunurluk  bakımından en başarılı gıda ambalajı reçeteleri olarak geliştirilebileceği sonucuna ulaştık.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Özgür İNCELER / Deniz Baran KARAOĞLAN

Danışman Öğretmen/ler      : Hülya YAŞAR / Gökalp ERKAN