Negatif İyonların Sıçanların Doğal Davranışları ve Canlı Ağırlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Havada bulunan her maddenin elektriksel bir yükü olduğu  bilinmektedir. Oksijenin elektriksel yükü
(-) negatif, havayı kirleten partiküllerin yükleriyse (+) pozitif ağırlıktadır. İçeriğinde  sürekli
ve yeterli sayıda küçük negatif (-) iyonlar bulunan hava; mikro-kirlilik oranı çok düşük ya da
mikro-kirliliği olmayan ve hep öyle kalacak havadır. Yapılan araştırmalar, insanların yeteri kadar
temiz hava solumaları için, cm3  alanda en az 1500 negatif iyon yoğunluğunun  bulunması gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Materyal olarak Adnan Menderes  Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalın’dan 42 adet Sıçan temin edilmiştir. Kontrol-1, Kontrol-2, Negatif  iyon-1 ve Negatif
iyon-2 grupları olmak üzere sıçanlar dört gruba ayrılmıştır. Toplam 42 sıçan Kontrol-1’de 11 tane,
Kontrol-2’de 10 tane, Negatif  iyon-1’de 11 tane, Negatif  iyon-2’de 10 tane olmak üzere
kafeslerine  yerleştirilmiştir. Aydın Uçar Güvenlik Sistemleri Şirketi tarafından gece görüş
özelliğine de sahip güvenlik kameraları monte edilmiştir. Negatif  iyon cihazı elektrikle çalışan
ve ortamın kuru havasından (Kuru sistem)  negatif  iyon üreten bir cihazdır. Çalışmada  kullanmak
için ADÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı’ndan  iki tane temin edilmiştir. Ayrıca negatif
iyon üreten cihazların veya  klimaların evlerde,  özellikle stres oluşturan büro ve işyerlerinde
kullanımın yaygınlaşması insanlardaki gerginliği ve stresi azaltarak huzuru, iş verimini
artırabileceği sonucuna ulaşılır. Negatif iyonların bol bulunduğu  ortamlarda  bulunulmasının ve
negatif iyon üreten cihazların, bu cihazla donanımlı  klimaların kullanımının yaygınlaşmasının
insan sağlığı  açısından olumlu etkilerinin olacağı  sonucuna  ulaşılmaktadır. Hayvanların ağırlığı
deney başlangıcında ve sonunda  saptanmıştır.  Gruplar arası istatistiksel farkın belirlenmesi
için Student’s t Testi uygulanmıştır. İstatistik  analizler SPSS 11. 5 paket programı
kullanılmıştır. Sıçanların doğal  davranışları da kamera  kayıtları incelenerek yorumlanmıştır.

Havada bulunan her maddenin elektriksel bir yükü olduğu  bilinmektedir. Oksijenin elektriksel yükü (-) negatif, havayı kirleten partiküllerin yükleriyse (+) pozitif ağırlıktadır. İçeriğinde  sürekli ve yeterli sayıda küçük negatif (-) iyonlar bulunan hava; mikro-kirlilik oranı çok düşük ya da mikro-kirliliği olmayan ve hep öyle kalacak havadır. Yapılan araştırmalar, insanların yeteri kadar temiz hava solumaları için, cm3  alanda en az 1500 negatif iyon yoğunluğunun  bulunması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Materyal olarak Adnan Menderes  Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji  Anabilim Dalın’dan 42 adet Sıçan temin edilmiştir. Kontrol-1, Kontrol-2, Negatif  iyon-1 ve Negatif iyon-2 grupları olmak üzere sıçanlar dört gruba ayrılmıştır. Toplam 42 sıçan Kontrol-1’de 11 tane, Kontrol-2’de 10 tane, Negatif  iyon-1’de 11 tane, Negatif  iyon-2’de 10 tane olmak üzere kafeslerine  yerleştirilmiştir. Aydın Uçar Güvenlik Sistemleri Şirketi tarafından gece görüş  özelliğine de sahip güvenlik kameraları monte edilmiştir. Negatif  iyon cihazı elektrikle çalışan ve ortamın kuru havasından (Kuru sistem)  negatif  iyon üreten bir cihazdır. Çalışmada  kullanmak için ADÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı’ndan  iki tane temin edilmiştir. Ayrıca negatif  iyon üreten cihazların veya  klimaların evlerde,  özellikle stres oluşturan büro ve işyerlerinde  kullanımın yaygınlaşması insanlardaki gerginliği ve stresi azaltarak huzuru, iş verimini artırabileceği sonucuna ulaşılır. Negatif iyonların bol bulunduğu  ortamlarda  bulunulmasının ve negatif iyon üreten cihazların, bu cihazla donanımlı  klimaların kullanımının yaygınlaşmasının  insan sağlığı  açısından olumlu etkilerinin olacağı  sonucuna  ulaşılmaktadır. Hayvanların ağırlığı deney başlangıcında ve sonunda  saptanmıştır.  Gruplar arası istatistiksel farkın belirlenmesi  için Student’s t Testi uygulanmıştır. İstatistik  analizler SPSS 11. 5 paket programı kullanılmıştır. Sıçanların doğal  davranışları da kamera  kayıtları incelenerek yorumlanmıştır.

Ali İhsan Kırtaş

Mehmet Ali İşler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir