Mikrobalon Katkılı Su Bazlı Boyaların Isı Yalıtım Özelliğinin İncelenmesi

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır.

Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

Proje kapsamında bir binada ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu yapabilmeyi hedefledik. Binalardaki ısı kaybının büyük bir kısmı iletim yolu ile olur. İletim yolu ile ısı iletimini azaltabilmenin en iyi yolu ısı transferi yapan yüzeyler arasını yalıtabilmekten geçer. Bu amaçla kullanılabilecek en iyi şey boşluktur. Çünkü boşlukta birbirine değen maddeler olmadığından iletim yolu ile ısı aktarılamaz. Bir binada iç ve dış cepheler arasını tamamen boşluk yapabilmek mümkün değildir. Çünkü içi tamamen boşaltılmış bir kaba büyük miktarda açık hava basıncı etki eder. Bu nedenle gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar katı taneciklerininkinden daha fazla olacağı için evlerde kullandığımız su bazlı boyaların içine, içi boş olan çapı yaklaşık 200 mikron camdan yapılmış baloncuklar ekledik. Karşılaştırma yolu ile yaptığımız deneylerde mikrobalon katkılı boya ile yapılan boya ile ısı transferinin azaldığını gözlemledik. Binalarda kullanılan boyalara yapılacak % 2 mikrobalon katkısı ile enerji tasarrufuna katkıda bulunabileceğimiz sonucuna vardık.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Ilgaz ÇAKIN / Simla İŞLER

Danışman Öğretmen/ler      : Melih GENÇ / Nurettin YAMAN