Metal Katyonu İçeren Atık Suların Doğal Yollarla Temizlenmesi

Bu projenin amacı metal atıkları ile kirlenmiş suların doğal yollarla temizlenmesini sağlamaktır. 

Pahalı ve kimyasal olmayan yöntemlerle atık suların temizlenmesi, canlılara ve çevreye zarar vermemesi için bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada varolan atıksu temizleme yöntemlerine alternatif olarak doğal maddelerin kullanımıyla atıksuların temizlenmesi ve daha az zararlı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada çay fabriklarının kullanmadığı çay bitkisinin sapları, fıstıkların kullanılmayan kabuk kısımları ve keten bitkisinin tohumu kullanılmıştır. Bu maddeleri kullanmaktaki amacımız; basit yöntemlerle, doğal atıkları kullanarak atıksuların zararını en aza indirmektir. 

Konsantrasyonları 0.25-2 mg/L arasında değişen Pb(NO3)2 çözeltileri hazırlanmıştır. Her bir çözeltiye iki sıcaklıkta çay yaprakları, fıstık kabuğu ve keten tohumu ilave edilmiştir. Süzülerek  kurşun miktarları atomik absorpsiyonla ölçülmüştür. Atomik absorpsyon (AA) eser miktardaki metallerin (ppm, ppb düzeyde) nicel analizi için kullanılmaktadır. Atomik absorbsiyon yöntemi ile hazırlanan çözeltilerdeki kurşun derişimi ve dolayısı ile hangi bitkinin kurşun için daha iyi bir absorbant olduğu araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda, keten tohumlarının absorblama gücünün fıstık kabuklarına göre daha fazla, çay atıklarının absorblama gücünün ise keten tohumlarınınkinden de daha fazla olduğu görülmüştür. Maliyeti olmayan çay atıklarının tutuculuğunun fıstık kabuğu ve keten tohumuna göre çok daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Böylelikle atık sularının içinde kurşun elementi bulunan fabrikalar pahalı ve kimyasal yöntemler yerine çay atıklarını kullanıp sularını temizleyebilecekler ve doğaya zararlı olan kurşun elementinin sulara karışıp canlılara zarar vermesini önleyebileceklerdir. Bu araştırmada kurşun katyonlarının atık sulardan temizlenmesini tercih edilmiştir, ancak aynı yöntemle atık sularda çok miktarda bulunan krom, çinko, civa v.s. gibi metal katyonlarıda absorbe edilebilir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Pb++ içeren atık sulara  çay atığı ve  keten tohumunun etkili olabileceği görülmüştür.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Burla DEMİRBİLEK / Gamze ALKAN

Danışman Öğretmen/ler      : Eylem GEMİCİ / Güliz AYDIN