Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Amaç

Koç Topluluğu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlatılan “Mesleki–Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, olanakları kısıtlı başarılı ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren Meslek Liseleri’ne girmelerinin desteklenmesi, staj olanağı sağlayarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Holding, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı çerçevesinde eğitime destek amaçlı Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi’ni başlattı. Proje ile Holding, mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı, bu konuda önder olarak devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlıyor. 7 senelik proje, 81 ilde, 250 okulda, 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu, istihdam önceliği ve koçluk sağlayarak hem eğitime hem de istihdama destek oluyor.

Proje ile, meslek lisesi öğrencilerine;
• Eğitim bursu vererek onları desteklemek,
• Staj desteği vererek, onların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak,
• Koçluk sunarak onların kariyer gelişimlerine destek olmak amaçlanıyor.

Projenin başlamasıyla (2006-2007 öğretim yılı) meslek liselerinin tercih edilme oranında artışlar kaydedilmiştir. 2007-2008 öğretim yılı içinde meslek liselerine başvurularda %30 artış olduğu görülmüştür.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, sayısı 21’e ulaşan Topluluk şirketinin verdiği destekle sanayi-eğitim işbirliğinin örneği haline geldi.

Tüpraş, Migros, Tofaş, Otokoç ve Ford Otosan okullarda kurdukları laboratuvarlar ve branş bölümleriyle projeye destek verdiler. Diğer taraftan istihdam öncesi eğitim programlarıyla Tofaş ve Ford Otosan, ortaokul, düz lise ve endüstri meslek lisesi mezunlarını meslek sahibi yaparak istihdam etmek amacına yöneldiler.

Koç Topluluğu çalışanları bursiyerlere gönüllü koçluk yapmak üzere projeye dahil oldular. “Meslek Lisesi Koçları”, şirket sorumluları aracılığıyla projeye dahil edilerek görevlerine başlamadan önce Gönüllülük-Motivasyon ve İletişim eğitimleri aldılar. Böylece hem proje hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi öğrendiler hem de motivasyonlarını ve projeyi sahiplenmelerini artırdılar. Bu eğitimlerin ardından, bursiyer seçim sürecinde aktif olarak yer aldılar. Arkasından seçilen öğrencilerle aylık buluşmalarını gerçekleştirmeye başladılar. Meslek Lisesi Koçları arasında Arçelik, Aygaz, Otokar, Divan ve Yapı Kredi’nin dahil olduğu 21 Topluluk şirketinin çalışmaları yer almaktadır.

2007 yılında MLMM portalı, projenin iletişim ve uygulama alanı olmaya başladı. Portal, şirket sorumluları, meslek lisesi koçları, okul müdürleri, bursiyerler ile Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding Kurumsal İletişim Departmanı MLMM projesi koordinasyon ekibi arasında köprü görevi görmektedir. Projeye, portal kanalıyla bir izleme-değerlendirme mekanizması da entegre edilmiştir. Bu sayede proje uygulamasının takibi, gönüllü çalışma saatleri tutulması ve değerlendirme yapılabilmesi mümkün olabilecektir.

http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir