Lületaşının Böcek Öldürücü Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma

İyi organize olmuş toplumlarda pek çok kimse haşere olarak tanımlanan canlı türlerine   (hamam böceği, fare, sinek, pire, tahtakurusu, kene, arı, karınca, akrep ve örümcek gibi) karşı gerek kendilerini gerekse yaşadıkları/çalıştıkları yerleri korurlar. Pestisitler bu zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal maddelerdir. 

Araştırıcılar, insan sağlığına etkileri tartışmalı olan konvensiyonel insektisitler yerine, riski daha az olan insektisitler keşfetme eğilimindedir. Ülkemizde lületaşı, yüzyıllardan beri bilinen ve geleneksel ihraç ürünlerimizden olan bir mineraldir. Gözenekli yapısı ile yağı kolayca emer. Bu özelliğinden dolayı, böceklerle temas ettiğinde onların derisi üzerindeki yağsı tabakayı emip ölümlerine neden olabileceği düşüncesinden bu proje oluşturuldu. Alman hamam böcekleri ve kırma bitleriyle yapılan deneylerde toz halinde kullanıldığında güçlü öldürücü etkisi olduğu görüldü.

 Bu projeyle, ülkemizde bol miktarda bulunan lüle taşının toz haline getirildiğinde zararlı böceklerin kontrolünde, insan sağlığı açısından da güvenli kurutucu insektisit olarak kullanılabileceği ortaya çıkarıldı.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Çağla Burçak AKAGÜNDÜZ/Nazım Tolga KAHYAOĞLU

Danışman Öğretmen/ler      : Canan ŞENSÖZ / Ahu BİNİCİ