Leziz Likenli Ekmeği Deneyelim İsrafı Önleyelim

Bu çalışmada Pseudevernia  furfuracea (L. ) Zopf. , ve Cetraria islandica (L. ) Ach. Liken
türlerinin ekmek üzerinde oluşan
Rhizopus stolonifer ve Penicillum italicum türleri gibi funguslar ve Bacillus subtilis bakterileri
üzerine etkisi araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda her iki türün metanol ekstrelerinin antifungal ve antibakterial etki gösterdiği
anlaşılmıştır. Hamuruna
liken tozu katılarak yapılan ekmeğin normal ekmeğe göre küflere karşı en az iki kat daha dayanıklı
olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmada Pseudevernia  furfuracea (L. ) Zopf. , ve Cetraria islandica (L. ) Ach. Liken türlerinin ekmek üzerinde oluşanRhizopus stolonifer ve Penicillum italicum türleri gibi funguslar ve Bacillus subtilis bakterileri üzerine etkisi araştırılmıştır.Araştırma sonucunda her iki türün metanol ekstrelerinin antifungal ve antibakterial etki gösterdiği anlaşılmıştır. Hamurunaliken tozu katılarak yapılan ekmeğin normal ekmeğe göre küflere karşı en az iki kat daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.

 

Hacı Ali Karayiğitoğlu

Hamza Ekmel Nazlı

Seyit Adem Aslan