Kozalağın Su Tutma Gücü

 

Çam kozalaklarının iyi bir su tutucu olup olmadığının ve verimsiz topraklarda kullanılmasıyla bu topraklardan yüksek oranda verim elde ederek bitki yetiştirebilme özelliğine sahip olup olmadığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 4 ayrı kap içerisinde sadece kozalak, sadece toprak, kozalak altta-toprak üstte, toprak altta-kozalak üstte olmak üzere farklı ortamlar oluşturuldu. Bu 4 durumda toprağın 100ml suyu tutma kapasiteleri olduğu tespit edildi. Daha sonra kapların içerisine biber, fasulye ve nohut tohumları ekildi ve bitki büyümelerinin miktarları kaydedildi. Çam kozalağında en fazla verim kozalak altta-toprak üstte iken elde edildi. Su tutma kapasitesi düşük olan toprakların içerisine kozalak yerleştirildiğinde kum ve kireçli toprak gibi verimsiz toprakların bile en verimli hale getirebileceği ve bu topraklarda bitki yetiştirebilmeyi sağladığı tespit edildi.

Muhammet Burak Kırmızı

Elif Çeliktaş