Kok-Gübre

Gübre ve kömürün karıştırılarak yakıt elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada öncelikle 1’er kg taş, linyit ve kok kömürü alınarak tavuk, kaz ve ördek gübreleriyle eşit oranda karıştırılmış ve neminin uçması için etüvde bekletilmiştir. Oluşan kömürün içine tel yerleştirdikten sonra preslenmiştir. Kömür kalorimetre kabının içine yerleştirilerek, teller elektrotlara bağlanmıştır. Kabın içine 15 ml hidrojen peroksit eklenerek yanma olayının gerçekleşmesi için O2 gazı ilave edilmiştir. Daha sonra bu cihaz asıl büyük cihaza yerleştirilerek üzerini kapatacak kadar su (2200 ml)  ilave edilmiş ve içerisindeki su karıştırıcı çalıştırılmıştır. Sistemin kapakları kapatılarak hassas termometreyle ölçümler alınmıştır. Sudaki sıcaklık değişimine bakılarak kömürün ısısı tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda Kalorimetre cihazında; 1,2984 gr kok kömürünün yanması ile 5393cal/gr, %51,42 kok + %48,58 gübre karışımının yanması ile 4028,86cal/gr ısı açığa çıkmıştır. Sonuç olarak kok kömürünün rezervleri çok fazla olmaması nedeniyle kok kömürü ve gübre yarı yarıya kullanılarak enerjisi linyit ve taş
kömürüne daha yakın olan bir yakıt çeşidi elde edilmiştir.

FURKAN ÖZBEY FURKAN DOĞDAŞ BANU İNCE