Kimya Malzemeleri

1.   HİDROKLORİK ASİT

      Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü: HCl

Mol ağırılığı          :36,46 g/ mol

Özgül ağırlığı        : 1,19 g / cm3

Risk:

a.Yakıcıdır.

b.Dumanları nefes yollarını tahriş eder.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
 • Gözlere ve cilde temas ettiğinde bol su ile yıkanmalıdır.
 
2.   NİTRİK   ASİT

      100 mililitrelik renkli cam şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:HNO3

Mol ağırlığı          : 63,01 g / mol

Özgül ağırlığı       : 1,42 g / cm3

Risk:

Şiddetli yanıklara sebep olur.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocuklardan uzak tutunuz.
 • Buharlarını teneffüs etmeyiniz.
 • Göze ve ellerinize temas ettiğinde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Elbiselerinize bulaştığında derhal  elbiselerinizi çıkarınız.
 
3.   SÜLFİRİK ASİT

      Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik renkli cam şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:H2SO4

Mol ağırlığı          : 98,08 g /mol

Özgül ağırlığı       : 1,82 g / cm3

Risk:

Kuvvetli yanıklara sebep olur.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocuklardan uzak tutunuz.
 • Gözlere ve deriye temasında bol su ile yıkayınız.
 • Asla üzerine su dökmeyiniz.
 
4.  POTASYUM KLORAT

      Yangını arttırıcı bir maddedir. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:KClO3

Mol ağırlığı           :122,55 g / mol

Risk:

a.Yanıcı malzeme ile karıştığında patlayabilir.

b.Yutulduğunda ve solunduğunda zararlıdır.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocuklardan uzak tutunuz.
 • Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
 • Kıvılcım kaynaklarından ve alevden uzak tutunuz.
 • Elbiselerinize bulaştığında derhal elbiselerinizi çıkartınız.
5.   AMONYAK

      Bir litrelik renkli şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:NH3

Mol ağırlığı           :17,03 g/mol

Özgül ağırlığı       : 0,91 g /mol

Risk:

a.Gözleri tahriş eder.

b.Solunum yollarını tahriş eder.

c.Deriyi tahriş eder.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocuklardan uzak tutunuz.
 • Soğuk yerde muhafaza ediniz.
 • Gözlere kaçtığında bol su ile yıkayınız.
6.   SİTRİK  ASİT

      Kimya deneylerinde kullanılır. 100 gramlık şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:C6H8O7H2O

Mol ağırlığı           :210,14 g / mol

7.   MANGAN DİOKSİT

      250 gramlık şişelerde bulunur. Kimya deneylerinde kullanılır.

Kimyasal formülü:MnO2

Mol ağırlığı           :86,94 g / mol

Risk:

a.Solunması zararlıdır.

b.Yutulması zararlıdır.

Güvenlik önlemleri:

 • Gözlere kaçmasından sakınınız.
 • Vücut temasından sakınınız.
8.   İYOT

      Kimyasal ve biyolojik deneyler sırasında kullanılır. 100 gramlık renkli şişelerde bulunur.

Risk:

a.Solunması zararlıdır.

b.Deriye teması zararalıdır.

Güvenlik önlemleri:

·        Buharları teneffüs edilmemelidir.

·        Gözlere ve deriye temasından kaçınılmalıdır.

9.   KİL

      Kimya ve biyoloji deneylerinde kullanılır. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur.

10.   KALSİYUM FOSFAT (Teknik)

      Kimyasal deneylerde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:Ca3(PO4)2

Mol ağırlığı           :310,18 g/mol

11.   BAKIR SÜLFAT

      Kimyasal deneylerde ve pil yapımı deneylerinde kullanılır. 500 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:CuSO4.5H2O

(Bakır II sülfat penta hidrat)

Risk:

Vücuda girdiği zaman zararlıdır.

Güvenlik önlemi:

Vücut temasından sakınınız.

12.   GÜMÜŞ NİTRAT

      Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:AgNO3

Mol ağırlığı           :169,87 g/ mol

Risk:

a.Yanıcı malzemelerle teması  yangına sebep olabilir.

b.Ciltte tahrişlere neden olabilir.

Güvenlik önlemleri:

 • Çocuklardan uzak tutunuz.
 • Gözlere tamasında, hemen bol su ile yıkayınız.
13.   GLİSERİN

      Kimya deneylerinde kullanılır. 50 gramlık plastik şişelerde kullanılır.

Kimyasal formülü:C3H8O3

Mol ağırlığı           :92,10 g/ mol

Özgül ağırlığı       :1,23 g/ cm3

14.   KÜKÜRT TOZU

     

            Kimya deneylerinde kullanılır. 150 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:S

Mol ağırlığı           :32,06 g/mol

Risk:

Vücuda girdiği zaman zararlıdır.

Güvenlik önlemi:

 • Vücut temasından sakınınız.
15.   LÜGOL ÇÖZELTİSİ

      200 mililitrelik şişelerde bulunur. Biyolojik deneylerde kullanılır.

Risk:

Vücuda girdiği zaman sağlığa zararlıdır.

Güvenlik önlemi:

 • Vücut temasından sakınınız.
16.   METİLEN MAVİSİ

      Biyolojik ve kimyasal deneylerde kullanılır. 150 mililitrelik şişelerde bulunur.

Risk:

Sağlığa zararlı ve yanıcı maddedir.

Güvenlik önlemi:

 • Vücut temasından sakınınız.
 • Isı, kıvılcım kaynaklarından ve açık alevden sakınınız.
17.   NİŞASTA

      Kimya ve biyoloji deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:C6H10O5

18.POTASYUM

DİKROMAT

      Kimya deneylerinde kullanılır. 250 gramlık plastik şişelerde bulunur.

Kimyasal formülü:K2CrO7

Risk:

a.Gözleri tahriş eder.

b.solunum yollarını ve deriyi tahriş eder.

Güvenlik önlemi:

 • Tozlarını solumayınız.
 • Gözlere ve deriye temas ettiğinde bol su ile yıkayınız.
19.   VAZELİN

      Cam boru ve termometreleri lastik tıpalara takıp çıkarırken kayganlığı sağlamak amacıyla kullanılır. 50 gramlık plastik şişelerde bulunur.