Kentleşme Biçiminin İnsan Üzerindeki Etkileri

Kentleşme, “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması, bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma oluşturan insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci olarak tanımlanabilir.

Kentleşme; kısaca kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması demektir. Fakat kentleşme yalnızca nüfus hareketi anlamında düşünülmemelidir. Aynı zamanda o toplumdaki ekonomik ve sosyal yapıyla da ilintilidir.

Yüzeysel olarak incelendiğinde Ataköy ve Şirinevler’in kentsel kalite olarak farklı olduğu gözlemlendi. Ataköy ve Şirinevler’de ki kentsel kaliteyle ilgili yapılan daha önceki çalışmalar araştırıldığında kentleşme sürecinin etkileri, kentleşme sürecinde akrabalık ve komşuluk ilişkileri, kentleşme süreciyle suçluluk arasındaki ilişki gibi çalışmalarla karşılaşıldı. Ancak konuyla doğrudan ilintili bir çalışmaya rastlanılmadı. Bu çalışmada bu iki bölgede ikamet eden insanların yaşadıkları mekânların günlük hayatlarına ve sosyal ilişkilerine nasıl yansıdığı araştırıldı.

Projemizin amacı bir köprüyle birbirine bağlanan zıt iki görünüm arz eden Ataköy ve Şirinevler’de ki kentleşmenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini incelemektir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Nergiz COŞKUR / Betül ARKAN  

Danışman Öğretmen/ler      : Yücel ERTEKİN