Katı Maddelerdeki Yüzeysel Tutulumdan (Adsorbsiyon) Yararlanarak Atık Suların Ağır Metallerden Arındırılması

Projede, fabrika atık sularında bulunan ve canlı organizmaya zararı yüksek derecede olan Pb+2 iyonunun fiziksel yöntem olan yüzeysel tutunma (adsorbsiyon) ile tutulumunu sağlamaktır. 

Projede, yüzeysel tutulumu sağlayabilmek için ülkemizde tüketilen bazı kabuklu kuruyemişleri seçtik. Bu kuruyemişlerin kabuklarını mümkün olduğu kadar küçülterek (temas yüzeyini arttırarak) yüzeysel tutulumu maksimuma çıkarmaya çalıştık. Hazırladığımız belirli konsantrasyondaki Pb+2 iyonu içeren çözeltiyi beş farklı kabuktan geçirerek süzüntüdeki kurşun miktarları başlangıçtakine göre karşılaştırdık. 

Deneyin başında standart kalibrasyon eğrisi  2-4-6-8-10 ppm Pb+2 ye göre çizildi ve atomik ölçme makinesinde her bir kabuğun çözeltisindeki atomikler ölçüldü. 

Sonuç olarak 0.001 M Pb(NO3)2 çözeltisini en iyi tutan madde fındık kabuğu oldu. Fındığın yeterli seviyede ağır metalleri tuttuğu ispatlandı.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Kaan KARACAOĞLU / Cansu YOLGİDEN

Danışman Öğretmen/ler      : Fatih ACAR