Jeotermal Kaynaklardan Alternatif Yöntemle Elektrik Eldesi

Dünyamızın artan nüfus ve yeni gelişen teknolojilere paralel olarak enerji ihtiyacının gün geçtikçe artması yadsınamaz bir gerçektir. Enerji kaynağı türlerinin sınırlı ve düşük verimli olması, enerjinin önemini arttırmaktadır. 

Kullanılan Peltier termoelekrik modülden, elektrik elde etmek için, modülün her iki yüzeyi arasında bir ısı farkı yaratmak gerekmektedir.  Sistem de, peltierin bir yüzeyinde, termal kaynaktan elde edilen sıcak su , diğer tarafında ise çevreden gelen hava akımı kullanılmakta, ısınan hava atılmaktadır. Bu yüzden, elektrik elde edilirken bir miktar ısı kaybı ortaya çıkmaktadır. 

Gerçek uygulama ortamında ise, soğutucu olarak soğuk su kullanılacaktır. Sistemdeki döngüde ısınan su binanın sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacağından bir ısı kaybı söz konusu olmayacaktır 

Bu çalışmada pilot tesis simulasyonuyla jeotermal kaynaklara yakın olan ev, otel ve işyerlerinde doğal sıcak sulardan termoelektrik dönüştürücüler yardımıyla elektrik elde edilerek günlük yaşamda kullanılabilir elektrik enerjisi elde edilebileceği gösterilip, kanıtlanmıştır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Reysi RODİKLİ / Betsi LEVİ

Danışman Öğretmen/ler      : Talha KILIÇ