İzmir İlinde Alerji Problemi Yaşanan Evlerde Hava Kökenli Potansiyel Alerjen Mikrofungus Florasının Saptanması ve Dağılımının İncelenmesi

İzmir İlinde Alerji Problemi  Yaşanan Evlerde  Hava  Kökenli Potansiyel  Alerjen  Mikrofungus
Florasının Saptanması  ve Dağılımının İncelenmesi:   Bu araştırmada  fungus  kökenli alerjisi
bulunan kişilerin ev ortamlarından  alınan örnekler incelenerek ev ortamından orijinlenebilme
olasılığı göz önünde  tutularak bina dışı ve bina içi havasal kökenli mikrofungus florasının
tespiti   amaçlanmıştır.   2009  yılı Ocak-Mayıs   aylarında  İzmir  il   merkezi  atmosferinde
yapılan örnekleme çalışmalarıyla bina içinde 4 yaşam  alanı ve bina dışından örnek  alımı için
MAS-100 Airsampler (hava örnekleme  cihazı) kullanılmıştır. Steril Rosebengal Chloramphenicol Agar
içeren petriler cihaz içine yerleştirilerek 50 lt (0, 05 m3) hava çekilmiş,
7-10 gün 25-27oC de inkübe edilerek, araştırma boyunca  toplam  450 petride, 5452 mikrofungus
kolonisi sayılmıştır. Genus  düzeyinde  tanılama çalışmaları sonucunda  Aspergillus,  Penicillium,
Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Rhizopus, Trichoderma genusları ve çok sayıda Mycelia
Sterilia teşhis edilmiştir. Çalışmamızda  en sık karşılaşılan potansiyel alerjen genuslar
Cladosporium, Penicillium ve Aspergillus  olmuştur.  Tanılanan fungusların aylara göre dağılım
oranları belirlenmiş ve fungus sayılarındaki değişime  havadaki nem oranı, SO2 ve rüzgâr hızı gibi
iklim koşullarının  etkili olduğu görülmüştür.  Araştırmamızda bina içi ortamların barındırdığı
fungus  sayısı bina dışı ortamlardan daha yüksek sayıda bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda
kişilerin alerji  yakınmalarının sebeplerinden  olan mikrofungusların, içinde yaşadıkları bina
kaynaklı olabileceği sonucuna varılmıştır.

İzmir İlinde Alerji Problemi  Yaşanan Evlerde  Hava  Kökenli Potansiyel  Alerjen  Mikrofungus Florasının Saptanması  ve Dağılımının İncelenmesi:   Bu araştırmada  fungus  kökenli alerjisi bulunan kişilerin ev ortamlarından  alınan örnekler incelenerek ev ortamından orijinlenebilme olasılığı göz önünde  tutularak bina dışı ve bina içi havasal kökenli mikrofungus florasının  tespiti   amaçlanmıştır.   2009  yılı Ocak-Mayıs   aylarında  İzmir  il   merkezi  atmosferinde   yapılan örnekleme çalışmalarıyla bina içinde 4 yaşam  alanı ve bina dışından örnek  alımı için MAS-100 Airsampler (hava örnekleme  cihazı) kullanılmıştır. Steril Rosebengal Chloramphenicol Agar içeren petriler cihaz içine yerleştirilerek 50 lt (0, 05 m3) hava çekilmiş,7-10 gün 25-27oC de inkübe edilerek, araştırma boyunca  toplam  450 petride, 5452 mikrofungus kolonisi sayılmıştır. Genus  düzeyinde  tanılama çalışmaları sonucunda  Aspergillus,  Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Rhizopus, Trichoderma genusları ve çok sayıda Mycelia Sterilia teşhis edilmiştir. Çalışmamızda  en sık karşılaşılan potansiyel alerjen genuslar Cladosporium, Penicillium ve Aspergillus  olmuştur.  Tanılanan fungusların aylara göre dağılım oranları belirlenmiş ve fungus sayılarındaki değişime  havadaki nem oranı, SO2 ve rüzgâr hızı gibi  iklim koşullarının  etkili olduğu görülmüştür.  Araştırmamızda bina içi ortamların barındırdığı fungus  sayısı bina dışı ortamlardan daha yüksek sayıda bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda  kişilerin alerji  yakınmalarının sebeplerinden  olan mikrofungusların, içinde yaşadıkları bina kaynaklı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Sevim Utlu

Utku Yücelmiş