İnsanda Serbest Radikal Oluşumuna Elektromanyetik Dalgaların Etkisinin Araştırılması

Malondialdehit (MDA) , herhangi bir oksidan stres ( yüksek ısı, radyasyon, ilaçlar,
kanserojen  maddeler  ) varlığında oluşan oksijen  radikallerinin ortamda  bulunan doymamış  yağ
asitlerine saldırması sonucunda  oluşan moleküllerdir. Çalışmamızda; çalışma ortamlarında
elektromanyetik ışınlara maruz kalan kişilerde lipid peroksidasyon ürünü malondialdehit tükrük
düzeylerinin belirlenerek,  sağlıklı kontrollerle  karşılaştırılması amaçlandı.  Bu  çalışmada,
serbest radikallerin doymamış   yağlarla  verdiği reaksiyonlar sonucunda  ortaya çıkan son ürün
olan ve oksidan  maddelerin  verdiği  hasarın düzeyini belirlemede  kullanılan malondialdehid (MDA)
maddesinin elektromanyetik  dalgalara, çalışma ortamlarında uzun süre maruz kalan kişilerin tükrük
sıvısındaki düzeylerini tespit etmeyi ve elektromanyetik dalgalar ile tükrük sıvısındaki MDA
değerleri  arasında bir bağlantı olup olmadığını kıyaslamayı amaçladık. YÖNTEM:Bu  çalışmada, bir
bankada çalışan ve gün boyu daha çok bilgisayar ve monitörlerinin yoğun  olduğu ortamda uzun süre
çalışan bir grup  ( vezne,  İşlem  memuru  gibi. 9 kişi ) ve de bir lisede bilgisayarlarla uzun
süre çalışmak  zorunda  olan  ikinci bir grup  (muhasebeciler, fotokopiciler, bilgisayar
öğretmenleri,  10 kişi) ile kontrol olarak seçilen lisedeki öğrencilerden (16 kişi) alınan tükrük
örnekleri  kullanıldı. Tükrük sıvısında  bulunan  MDA değerlerini ölçmek için seçtiğimiz numuneler
tiyobarbiturik asitle muamele  edilip 30 dk kaynatıldı ve spektrofotometrede 532 nm ( nanometre)’
de okutuldu. SONUÇ:Bu sonuçlara göre,  elektromanyetik  dalgalara maruz kalan her iki grup, banka
ve de okul, da kontrol grubuna kıyasla anlamlı  iki kat daha yüksek MDA değerleri göstermiştir.
Televizyon grubu içerisindeki MDA değerleri  kendi aralarında daha yakın değerler gösterirken,
ortalama  değerleri  kontrol grubunun yaklaşık iki katı olmuştur. Okul grubu içerisindeki MDA
değerlerinde ise ortalamanın oldukça üzerinde üç değerin bulunması genel  ortalamayı yükseltmiş ve
standart sapmayı arttırmıştır.

Malondialdehit (MDA) , herhangi bir oksidan stres ( yüksek ısı, radyasyon, ilaçlar, kanserojen  maddeler  ) varlığında oluşan oksijen  radikallerinin ortamda  bulunan doymamış  yağ asitlerine saldırması sonucunda  oluşan moleküllerdir. Çalışmamızda; çalışma ortamlarında elektromanyetik ışınlara maruz kalan kişilerde lipid peroksidasyon ürünü malondialdehit tükrük düzeylerinin belirlenerek,  sağlıklı kontrollerle  karşılaştırılması amaçlandı.  Bu  çalışmada,  serbest radikallerin doymamış   yağlarla  verdiği reaksiyonlar sonucunda  ortaya çıkan son ürün olan ve oksidan  maddelerin  verdiği  hasarın düzeyini belirlemede  kullanılan malondialdehid (MDA)  maddesinin elektromanyetik  dalgalara, çalışma ortamlarında uzun süre maruz kalan kişilerin tükrük sıvısındaki düzeylerini tespit etmeyi ve elektromanyetik dalgalar ile tükrük sıvısındaki MDA  değerleri  arasında bir bağlantı olup olmadığını kıyaslamayı amaçladık. YÖNTEM:Bu  çalışmada, bir bankada çalışan ve gün boyu daha çok bilgisayar ve monitörlerinin yoğun  olduğu ortamda uzun süre çalışan bir grup  ( vezne,  İşlem  memuru  gibi. 9 kişi ) ve de bir lisede bilgisayarlarla uzun süre çalışmak  zorunda  olan  ikinci bir grup  (muhasebeciler, fotokopiciler, bilgisayar öğretmenleri,  10 kişi) ile kontrol olarak seçilen lisedeki öğrencilerden (16 kiʟi) alınan tükrük örnekleri  kullanıldı. Tükrük sıvısında  bulunan  MDA değerlerini ölçmek için seçtiğimiz numuneler  tiyobarbiturik asitle muamele  edilip 30 dk kaynatıldı ve spektrofotometrede 532 nm ( nanometre)’  de okutuldu. SONUÇ:Bu sonuçlara göre,  elektromanyetik  dalgalara maruz kalan her iki grup, banka ve de okul, da kontrol grubuna kıyasla anlamlı  iki kat daha yüksek MDA değerleri göstermiştir. Televizyon grubu içerisindeki MDA değerleri  kendi aralarında daha yakın değerler gösterirken, ortalama  değerleri  kontrol grubunun yaklaşık iki katı olmuştur. Okul grubu içerisindeki MDA değerlerinde ise ortalamanın oldukça üzerinde üç değerin bulunması genel  ortalamayı yükseltmiş ve standart sapmayı arttırmıştır.

Nebi ŞAHİN                                  Sena Eniş               Hacer Can