İnepo Proje Değerlendirme Kriterleri

1. Proje, en fazla iki (2) öğrenci ve 1 Danışman Öğretmen ile hazırlanabilir. ( Bir öğrenci iki ayrı projeyle yarışmaya katılamaz. )

2. Gönderilecek olan projelerin tüm aşamaları Uluslararası bilimsel çalışma kurallarına uymak zorunda olup, sorumluluğu proje sahiplerine aittir.

3. Jürinin, projenin geniş raporunu ve özetini incelemesi sonucu, ön elemeden geçen projelerden yarışma için sergilenecek olanlar, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 17:00’a kadar www.inepo.comadresinden duyurulacaktır.

4. Sergi için proje sahiplerine sergi stantı (panosu) Liseler için ( 125×125 cm), İlköğretimler için (140 cm en -100 cm boy) ebatlarında kurumumuzca sağlanacaktır.

5. Kırtasiye malzemelerinin temini ve panoda sergilenecek olan dokümanların hazırlanması yarışmacıların yükümlüğündedir.

6. Sergilenecek olan projeler “Jüri” tarafından değerlendirilecektir. Öğrenciler, jürinin sorduğu sorulara cevap vererek projelerini savunacaklardır.

7. Projelerin değerlendirilmesinde; konu seçimindeki ve hazırlığındaki özgünlük,bilimsellik, ekonomiklik, güncellik, uygulanabilirlik, sergi düzeni, proje  raporunun açık ve anlaşılabilir olması, projenin sonuca ulaşabilmesi gibi kriterler  esas alınacaktır.

8.Online’ başvurularda bilgi eksikliği olan projeler kabul edilmeyecektir.