İnepo Örnek Proje-5

rojenin Türü:
Çevre Kimyası

ÜLKEMİZDE YAŞAYAN FORMİCA RUFA TÜRÜ KARINCALARDAN FORMİK ASİT SAĞILMASI (ELDESİ) VE BU KARINCALARIN KORUNMASI
Çalışmamızın amacı, bazı Avrupa ülkerinde olduğu gibi formik asit (Karınca Asidi) eldesinde, kırmızı orman karıncalarının (Formica Rufa) üretme çiftliklerinde çoğaltılarak ve onları kuru kuruya damıtarak (öldürerek) eldesiyerine, karıncaları öldürmeden asit elde edileceğini göstermektir. 
Kırmızı orman karıncası ülkemizde en çok Karadeniz ve Marmara bölgemizde yaşamaktadır. Literatürde Formica Rufa olarak bilinen bu karınca türü etcil bir türdür. Formica Rufa vücutlarında ürettikleri formik asidi abdomenlerinden püskürtmek suretiyle işleyen bir savunma veya avlanma mekanizmasına sahiptirler. Bir tehlike sezdikleri zaman savunma mekanizması olarak asit püskürtmektedirler. Bu asit damıtılarak saflaştırılabilir. Biz bunu deneyerek yaptık.
Tortu giderici ve indirgen olarak kullanılan Formik asit çok değerli bir organik asittir.
Organik asitlerin en kuvvetlisidir. Ester yapımında kullanılmaktadır. Esterleri hoş kokulu olduğu için parfüm sanayisinin en önemli maddelerinden birisidir. 

Danışman Öğretmen: Lokman KAPLAN