İnepo Örnek Proje-4

Projenin Türü:
Çevre ve Fizik

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ROBOT MODELİ “DAVRAN”
Projemiz genel olarak güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren güneş pillerine dayanmaktadır. Fakat enerjinin depo edilmesi konusunda farklı bir yol izlenmiştir, enerjinin depolanması sorununa mekanik yollarla çözüm amaçlanmıştır. “DAVRAN” eski hesap makinelerinin güneş pillerinden oluşmuş bir güneş paneline sahiptir. Bu panelden sağlanan enerji, ihtiyacı doğrudan karşılayamaz ama robotun sürekli çalışmayacağı varsayımı ile enerji açığı kendi tasarladığımız devrelerle önceden depo edilmiş enerjiden karşılanır. Bu yönüyle kimyasal enerjili makinelere göre kullanılabilirlik açısından eşdeğerdir. Bu noktada tek dezavantaj güneş pillerinin veriminin düşük olmasıdır (%7-%20). Buna rağmen avantajları kimyasal enerjili aygıtlarla karşılaştırılamayacak kadar fazladır.
“DAVRAN” 27 ve 30 MHZ frekansında iki radyo kontrollü alıcıya sahiptir. 
Robotun kullanım alanı oldukça geniştir mesela; tarımda bir geri bildirim sistemi eklenerek ilaçlama, sulama gibi alanlarda kullanılabilir ya da geliştirilerek sanayiinde otomasyon işlerini yapabilir.

Danışman Öğretmen: Nurcan Turan CANDAN