İnepo Örnek Proje-1

Projenin Türü:
Çevre Biyolojisi

AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Projenin Amacı: Arabalardan çıkan egzoz gazlarında bulunan ağır metallerin (Pb, Zn, Cd) biomonitoring yolu ile bitkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Giriş: Deniz suyunda ve canlılarda ağır metallerin birikimi, Çamurlarda ağır metal tayini, Ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki etkisi, Sulu çözeltilerdeki ağır metal iyonlarının incelenmesi gibi çalışmalar yapılmıştır.
Yöntem: İlk olarak proje çalışmamız hakkında bilgi edinmek amacıyla Ekoloji ve Çevre Bilimleri gibi kaynaklardan yararlanarak proje hakkında bilgiler toplanıp, araştırmalar yapıldı. İlk olarak Çatalca’ya gidilip çeşitli bitki türleri toplanarak, hangisinin çalışmaya daha elverişli olduğu tesbit edildi. Asfalt kenarında on metre ara ile bitkiler toplandı. Bitkilerin asfalttan daha içerde olan bitkilere göre daha kısa olduğu tesbit edildi. 
Sonuç: Elde ettiğimiz sayısal değerler birbirine yakın çıktı. Fakat elde edilen sayısal değerler egsoz gazının bitkiler üzerindeki etkilerinin gösterilmesine yeterlidir.

Danışman Öğretmen: Sedat DUTLU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir