İnepo Katılım Kuralları

INEPO Uluslararası Çevre Proje Olimpiyatı

İnsanlığın ortak mirası olan dünyadaki sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve  gezegenimizdeki tür çeşitliliğini yok eden unsurlara karşı biyoloji, fizik.kimya, sağlık ve sosyal bilimler yönüyle hazırlanan   projeler,   Çevre   Proje   Yarışmasına   katılabilir.

1. Yarışmaya Türkiye’deki bütün İlköğretim ve Lise öğrencileri katılabilecektir.

2. Yarışmada Lise projeleri ; Çevre Biyolojisi , Çevre Kimyası ve Sağlık , Çevre Sosyal ve Fizik olmak üzere 3 kategoride ,İlköğretim projeleri ; Çevre Biyolojisi ve Sağlık, Çevre Kimyası –Sosyal ve Fizik olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir.

3. Yarışma 03 – 04 Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

4. Müracatlarda aşağıda yazılı bulunan bilgiler www.inepo.com adresinden “online” olarak girilecektir. 
a) Katılım Formu
b) Proje özeti 
c) Projenin geniş raporu
d) Proje ile ilgili fotoğraflar
e) Vesikalık öğrenci fotoğrafları (En fazla 100 KB) 

5. Müracaatlar 04 Ocak 2010 tarihinde başlayacak ve  27 Şubat 2010 Cumartesi günü 17:00’ e kadar yapılabilecektir. 

6. Proje sahibi projesinin kopyalanmasını, elektronik, yazılı, görsel ve işitsel medyada kullanılmasının iznine başvurularak yapılmasını istiyorsa, yarışma öncesinde patent başvurusu yapması tavsiye edilir.

7. Başvuran projelerin tamamının veya belli bir kısmının başka bir projeden veya çalışmadan alıntı olduğu tesbit edilir ise yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun proje ve proje sahipleri yarışmadan çıkarılacak ve bu konuda yaptırımlar uygulanacaktır.

8. Sergi süresince yarışmaya katılan grupların yemek giderleri okulumuz tarafından karşılanacaktır. Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.

Çevre ve Görsel sanatlar Kategorisi

  1. Bu kategoriye tüm İlköğretim ve Lise öğrencileri Çevre Konulu Afiş,  Şiir, Kısa film, Şarkı(Klip), Animasyon  ve Sunum ile katılabilecektir.
  2. Çalışmalar Çevre problemlerine yaklaşım  ve görsellik yönüyle seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
  3. Gönderilecek materyal çevre içerikli görselle zenginleştirilerek hazırlanmalı ve 5 dakikayı geçmeyecek şekilde ‘’.divx’’,’’.ppt’’ ve ‘’.swf’’ formatında olmalıdır.
  4. Afiş hazırlayan yarışmacılar çalışmalarını ‘’jpg, png, gif, bmp’’ olarak gönderebileceklerdir.Afişler 1772*2481 pixels veya 25*35 cm boyutlarında olmalıdır.
  5. Bu kategoriye katılan çalışmalar özgün ve öğrencilerin kendi çalışmaları olmalıdır. Özgün olmadığı tespit edilen çalışmalar hangi aşamada olursa olsun yarışmadan çıkarılacaktır. 
  6. Çalışmaların içeriğinde herhangi bir kurum, kuruluş veya kişiyi küçük düşürücü, yargılayıcı bir görsel öge veya ifade bulunmamalıdır.
  7. Çevre ve Görsel Sanatlar kategorisine son başvuru tarihi 20 Mart 2010’dur. 
  8. Yarışmanın sonuçları 27 Mart 2010 tarihinde duyurulacak ve kazanan katılımcıların 04 Nisan 2010 tarihinde yapılacak ödül töreninde hazır bulunmaları istenecektir.
  9. Yarışma sonunda birinci olan projeye 750 TL , ikinci olan projeye 500 TL ve üçüncü olan projeye 250 TL. ödül verilecektir. Ödüller sadece proje başına  verilecek ayrıca öğrencilerin okullarına ve okul müdürlerine de sertifika gönderilecektir. 
  10. Yarışma sonunda ödül kazansın veya kazanmasın çalışmaların kullanım hakkı kurumumuza aittir.