İki Boyutlu Spirolateral

Sayı dizilerinin belirli bir dönme açısıyla farklı komutlar eşliğinde geometrik şekiller ve desenler oluşturmasına spirolateral denir. Dönme açısı 60, 90 ve 120 olan spirolateraller  iletki ve cetvel kullanmadan izometrik, karesel ve üçgensel kağıtlardan faydalınarak çizilmiştir. Spirolateralller geometrik tahtalarda renkli lastiklerle gösterilmiştir.  Alan hesabında pick teoreminin uygulanışını geometri tahtasında gösterilmiştir. Alan ve çevrelerinin genel formülünü bulmak için exel programından yararlanılmıştır. Dönme açısı 90 olan spirolateraller alan ve çevre hesaplarına göre a)B=1+4X   b) B=2+4X  c) B=3+4X  d)B = 4X  (X, pozitif tamsayı)  şeklindeki spirolateraller olarak sınıflandırılmıştır.  Dönme açısı 60 olan spirolateraller çevresi, B turnike sayısını göstermek üzere, Ç=6.B-3 formülüyle hesaplanmıştır. Dönme açısı  120 olan spirolateraller  turnike sayısı  6,12,18,24…. olduğundan kapalı spirolateral değildir.  Spirolaterallerde iç açılar toplamına Toplam Dönüm Açısı denir. Toplam dönüm açısı=turnike sayısı x dönme açısı x tur sayısı formülüyle hesaplanmıştır. Dönme açısı 60 derece
olan spirolaterallerde tur sayısı 3,3,1,3,3,1,…. şeklinde, dönme
açısı 90 derece olan spirolaterallerde tur sayısı 4,2,4,1,4,2,4,1,….
şeklinde,  dönme açısı 120 derece olan spirolaterallerde tur sayısı
6,3,2,3,6,1,6,3,2,3,6,1,….şeklinde devam eder.

RABİA İNCE ÇİSİL PEÇİL RENGİN D GÜLBAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir