Hurda Bakırdan Bakır Sülfat Eldesi

Çeşitli kaynaklardan çıkan hurda Bakır’ın endüstriyel ve ekonomik değeri olan, geniş kullanım alanına sahip bir kimyasal maddeye dönüştürülmesi amacı ile projeye başlanmıştır.

Bakır Sülfat geniş kullanım alanı olan bir kimyasal maddedir. Tarımda göztaşı olarak bilinir ve kireç ile karıştırılarak Bordo Bulamacı adı altında kullanılır. Madencilikte, özellikle altın madenlerinde kısmen siyanürün yerine kullanılarak altın saflaştırılmasında önemli kullanım alanı bulunur.

Bakır elementinin seyreltik ve derişik Sülfat Asidi içinde herhangi bir reaksiyon vermediğini, +2 değerliğe geçebilmesi için hava oksijeni ile reaksiyonun desteklenmesi gerektiği düşünülerek kule tipi bir reaktörde hava ile temas etmek sureti ile sıcak seyreltik Sülfat Asidi ile reaksiyon gerçekleştirilmiştir.

Deneyde Bakır ile Sülfat Asidi’nin temas süresini uzatabilmek amacı ile ince uzun bir cam reaktör kullanılmıştır.

Cam reaktörün alt-yan tarafından su buharı verilerek sistemin sıcaklığının korunması amaçlanmıştır. Reaktörün altından boşalan çözelti ısıtılarak oluşan Bakır Sülfat’ın çözünen miktarının arttırılması sağlanmıştır.

Reaksiyon başladıktan bir süre sonra çözelti renginin açık maviden koyu maviye doğru değiştiği yani bakır sülfat konsantrasyonunun yükseldiği gözlemlenmiştir. Çözelti soğumaya bırakılığında dipte boncuk mavi renkli Bakır Sülfat’ın çöktüğü, çözeltinin renginin ise açıldığı yani çöken Bakır Sülfat nedeni ile çözeltideki Bakır Sülfat miktarının azaldığı gözlemlenmiştir.

Bakır elementi derişik ya da seyreltik Sülfat Asidi içinde reaksiyon vermemektedir. Bu nedenle Bakır’ın Sülfat Asidi ile reaksiyona girebilmesi için kule tipi bir reaktörde hava ile temas sağlanacak şekilde duşlama metodu kullanılmıştır.

Kule tipi reaktörde duşlama metodu ile sıcak ortamda yürütülen deney sonucunda çözelti renginin açık maviden koyu maviye doğru değiştiği yani bakır sülfat konsantrasyonunun yükseldiği gözlemlenmiştir. Çözelti soğumaya bırakılığında dipte boncuk mavi renkli Bakır Sülfat’ın çöktüğü, çözeltinin renginin ise açıldığı yani çöken Bakır Sülfat nedeni ile çözeltideki Bakır Sülfat miktarının azaldığı gözlemlenmiştir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Muhammet  Fatih TEMİZ

Danışman Öğretmen/ler      : Nilüfer AKKOÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir