Hirudo Medicunalis (Tıbbi Sülük) Linnaeus, 1758 Türünün Populasyon Yoğunluğunu Ve Dağılımını Belirleyen Faktörlerin Saptanması.

Bu proje çalışması ile Hirudo medicinalis’in (tıbbi sülük) 115 sulak alanda bulunan populasyonlarının yoğunluğunu ve dağılımını etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmiş ve Karahayıt, Katıralan, Gündalan, Bozgöl, Belevi ve Küçükboğaz Gölleri’nden ilk defa kayıt edilen Hirudo medicinalis’in (tıbbi sülük) populasyon yoğunluğu saptanmış, Hirudo verbana adlı tıbbi sülük türünün ise Küçükboğaz Gölü’nde yaşadığı yeni belirlenmiştir. Hirudo medicinalis’in populasyon yoğunluğunu ve dağılımını etkileyen 11 adet faktör tespit edilmiştir ve bu faktörlerin hepsine sayısal bir karşılık verilmiştir. Bu faktörler numara sırasına göre Makrofit Varlığı (1), Makrofit Yokluğu (2), Tuzluluk (3), Rakım (4), Trofik Seviye (5), İnsektist-Pestisit Kirliliği (6), Derinlik (7), Küçükbaş Hayvan Otlatma (8), Büyükbaş Hayvan Otlatma (9), Evsel ve Sanayi Atıklarına Bağlı Su Kirliliği (10) ve Sulak Alanın Büyüklüğü (11)’dür. Küçükbaş hayvan otlatma, büyükbaş hayvan otlatma ve sulak alanda makrofitlerin olması tıbbi sülüklerin dağılımı ve populasyon yoğunluğunu etkileyen en önemli 3 faktördür. Tıbbi sülük ihraç kotalarınının 1996 yılında 10 ton ile başlayıp, 2008 yılında 6 tona kadar düşmesi sülüklerin populasyonlarındaki birey sayısının azaldığını ve bundan dolayı bakanlığın bir tedbir olarak ihraç edilen sülük miktarını azalttığını göstermektedir. Ülkemizdeki yaşayan bir diğer tıbbi sülük olan Hirudo verbana’ya Carena, 1820 Küçükboğaz Gölü’nde rastlanmıştır. Bu tür bu sulak alandan ilk defa kayıt edilmiştir. Kasparek ve arkadaşlarının 1 saatte yakalanan birey sayısına bakarak göllerdeki sülük populasyonunun yoğunluğunu tespit etme metodu kullanılarak bir derecelendirme ölçeği hazırlanmıştır. Bu derecelendirmeye göre Katıralan Gölü’nde 1 saatte yakalan birey sayısı bu göldeki populasyon yoğunluğunun oranın “yoğun” kategorisine girdiğini göstermektedir. Karahayıt, Gündalan, Bozgöl, Belevi ve Küçükboğaz Gölleri’ndeki populasyon yoğunluğu oranı ise “orta” kategorisine girmektedir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Kaan ÖZGÜNEY

Danışman Öğretmen/ler      : Kazım ERGENÇ