Hayvan Gübrelerindeki Metan Üretiminin Küresel Iklım Değişiklikleri Üzerindeki Etkisi

 

 

Küresel  iklim değişikliklerinin ortaya  çıkmasında  sera  etkisi yapan  gazların payı büyüktür.
Bu gazlar  içinde CO2
(Karbondioksit) en büyük etkiye sahiptir. CH4 ise ikinci sırada gelir. CH4 yani metan  bir sera
gazı niteliği taşımakla
birlikte, aynı zamanda enerji olarak faydalanabileceğimiz  bir gazdır. Özellikle organik kaynaklar
bol miktarda
metan üretir ve üretilen metan serbest  bir şekilde atmosfere karışır. Bu durum, atmosferdeki sera
etkisini arttırır.
Küresel  iklim değişikliklerinde  metan  etkisini ortaya  çıkarmak  ve bu konuda alternatif
çözümler üretmek üzere
öncelikle deneysel  çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar fermantasyon  işlemi, fermantasyon
sırasında iç basınç
ve sıcaklık değişimlerinin  gözlenmesi ve fermantasyon sonrasında da gübre içinde mikroskobik
bakteri gözlemi
yapılmasından oluşmaktadır. Fermente işlemi sonucunda  bakterilerin öldüğü gözlenmiştir. Bu durum
metanın
kontrol altına alınabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda gübre kaynaklı metanın sera etkisini
ortadan kaldırmak
için kırsal kesimde  fermantasyon  üniteleri düşünülmüştür. Bu ünitelerde elde edilen metan  gazı
enerji alanında
kullanılırken, metandan arındırılmış ve değeri arttırılmış gübre de tarım arazilerinde
kullanılmaktadır.

Küresel  iklim değişikliklerinin ortaya  çıkmasında  sera  etkisi yapan  gazların payı büyüktür.  Bu gazlar  içinde CO2(Karbondioksit) en büyük etkiye sahiptir. CH4 ise ikinci sırada gelir. CH4 yani metan  bir sera gazı niteliği taşımaklabirlikte, aynı zamanda enerji olarak faydalanabileceğimiz  bir gazdır. Özellikle organik kaynaklar bol miktardametan üretir ve üretilen metan serbest  bir şekilde atmosfere karışır. Bu durum, atmosferdeki sera etkisini arttırır.Küresel  iklim değişikliklerinde  metan  etkisini ortaya  çıkarmak  ve bu konuda alternatif çözümler üretmek üzereöncelikle deneysel  çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar fermantasyon  işlemi, fermantasyon  sırasında iç basınçve sıcaklık değişimlerinin  gözlenmesi ve fermantasyon sonrasında da gübre içinde mikroskobik bakteri gözlemiyapılmasından oluşmaktadır. Fermente işlemi sonucunda  bakterilerin öldüğü gözlenmiştir. Bu durum metanınkontrol altına alınabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda gübre kaynaklı metanın sera etkisini ortadan kaldırmakiçin kırsal kesimde  fermantasyon  üniteleri düşünülmüştür. Bu ünitelerde elde edilen metan  gazı enerji alanındakullanılırken, metandan arındırılmış ve değeri arttırılmış gübre de tarım arazilerinde kullanılmaktadır.

 

Murat Şahin

Ahmet Görkem Türk

Ali Yaz