Görüntü İşleme Yöntemi Kullanarak Hırsız Tanıma Sistemi

Projenin Amacı; Video görüntülerini resimlere dönüştürerek bu görüntüler arasındaki mutlak farkların toplamından yola çıkarak bölgede hırsız olup olmadığını karar veren bir sistem tasarımı. 

.           Kayıt özelliği olan video kameraları, güvenlik sistemleri oluşturmak için kullanabilmekteyiz. Böyle bir kameradan alınacak görüntüleri resim biçimine dönüştürerek aradaki farkları karşılaştırma yöntemiyle, resimler arasındaki farkları tespit edip muhtemel hırsızlık olaylarını engelleyebilmemiz mümkün olacaktır.

Sistemde kurulu olan herhangi bir kameradan elde edilecek videonun herhangi bir frame’inden elde edilen 24 bit RGB formatındaki bir resim öncelikle Craig Markwart yöntemi ile 8 bitlik gri mod resimlere çevrilip sistemde kaydedilir. 

(Y = 0.3*R + 0.59*G + 0.11*B) – Craig Markwart yöntem 

Kaydedilen bu resimlerin arasındaki farklılıkları, Toplam Mutlak Fark yöntemini kullanarak saptamaktayız. 

Sistem, Visual Studio 2008 platformunda, C# programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. .NET Framework 3.5 sürümünü kullanır. 

Sistem resimleri karşılaştırıp aradaki farkları tespit etmekte ve böylece bölgedeki muhtemel hareketliliği algılamaktadır. Sistemin daha hızlı ve kararlı çalışabilmesi için karelerdeki bütün pikseller yerine yalnızca belirli noktalardaki pikseller incelenmesi gerekir. Ancak düşük donanımlı bilgisayarlarda yavaşlama problemi gözlenebilir.

İli                                            : İstanbul

Okulun Adı                           : Özel Kültür Fen Lisesi

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Berkay TURAN / Emir ÖZBEK 

Danışman Öğretmen/ler      : Emre ALDEMİR / Ayşin ÇATALKAYA