Görme Engelliler İçin Market Alış Veriş Arabası

Okulumuz bu yıl itibariyle görme engelli bir okulla kardeş okul oldu. Yapılan ortak aktiviteler, engellilerin toplumsal yaşamda yaşadıkları güçlükleri daha yakından gözlemleme ve engelli teknolojileri araştırma yapma fırsatı bulduk. Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknoloji kullanımlarının daha çok sen cihazları üzerinden olduğunu gözlemledik. Günlük temel gereksinimlerin karşılanması esnasında yaşanan zorluklarla, engelli teknolojilerinin kullanım sahasının odaklandığı noktalar düşünülünce engelliler için market alışveriş arabası tasarlanması fikri doğdu. Tasarımdan beklenen fonksiyonlar belirlendi.

 1)Ürünlerin bulunduğu stantların adını sesli olarak bildirilmesi.

2) Ürünlerin bulundukları raflardaki bar kodların bar kod okuyucuyla okunmasıyla kulaklığa ürünün ad, marka, miktar ve fiyat bilgilerinin girilmesi.

Elbette bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için marketin dizaynında bir standardizasyonun olması.
• Öncelikle sistem yazılım ve donanım açısından ihtiyaç tespiti için analiz edildi.
• Ürün bilgilerinin olduğu bir veri tabanı, ses dosyaları ve Visual Basic programı kullanılarak hazırlanılan program yazılımın temel öğeleri oldu.
• Sunucu ile terminal arasındaki iletişim kablosuz olarak wireless adaptörle sağlanıyor. Fakat kulaklık ve barkod okuyucu terminale kablolu bağlı.
• Bilgi transferi bar kod okuyucudan terminale, terminalden sunucuya, sunucuda karşılaştırılan bilgiyle eşleşen ürünle ilgili ses dosyası da tekrar terminale ve oradan da kulaklığa iletilmektedir.
• Sistem çalışması kontrol edildikten sonra terminal, bar kod okuyucu ve kulaklık arabaya monte edildi.

Sistem çalıştırıldığında bar kod okuyucudan verinin okunup, bilginin kulaklığa ulaşmasında iletim süresi beklenilenin altında olmuştur.

Hazırlayan Öğrenci/ler : ZeynepZENGİN / Sara NEZİR 

Danışman Öğretmen/ler : Ş.Tuba DOĞANAY