Genetik Algoritmalar İle Sınav Salonlarına Öğrenci Yerleştirme Programı (Külyutmaz)

Ülkemizde her yıl birçok sınav yapılmaktadır: ÖSS, SBS, KPDS, KPSS, ALES, TUBİTAK Bilim Olimpiyatı sınavlarıyla bölge, il, ilçe çapındaki sınavlar, okul içi sınavlar, ehliyet sınavları vs. Ayrıca bir üniversitede bir dersi alan farklı bölümler ve farklı sınıflardaki öğrenciler de aynı sınava girebilmektedir. Bu sınavların hepsinde karşımıza bir problem olarak sınav salonlarındaki oturum planlarının iyi bir şekilde oluşturulamaması çıkmaktadır. Rastgele ve “elle” yapılan oturum planlarında, arkadaş, dost, akraba, komşu, ve tanıdık olan bazı kimseler bir birlerine yakın oturdukları için kopya çekme ihtimalleri yüksek olmaktadır. Bu da sınavın gerçekçiliğini yitirmesine neden olmaktadır. Basında çıkan haberler ve sınava girmiş kimselerin itirafları bu gerekçeyi doğrular niteliktedir. 

Projemiz, farklı sınav merkezlerinde yapılan çok katılımlı sınavlar için oturma planını, Genetik Algoritmalar yardımıyla evrimsel gelişim içinde hazırlamaktır. Bundan kastımız birbiri ile alakalı öğrencilerin birbirlerine yakın oturmalarını engelleyerek kopya çekmelerini önleyen bir oturma planıdır. Külyutmaz adını verdiğimiz bu program, sınavlara katılan farklı okul ve birimlerden öğrenciler için en iyi oturma planını oluşturur.

 Külyutmaz’ı .NET platformunda C# dili kullanarak yaklaşık 2000 satırda kodladık. Genetik Algoritmalarda optimasyon ve budama (pruning) tekniklerini kullandık. Program, saniyeler içinde CPU’da milyonlarca evrim işlemi gerçekleştirir. Bu sayede öğrencilerin sınav salonlarına en iyi şekilde yerleştiği çok çeşitli çözümler elde edilir.

İli                                            : İstanbul

Okulun Adı                           : Özel Fatih Lisesi

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Ahmet Bahadır ERKAN / Muhammet Sadık YILDIZ 

Danışman Öğretmen/ler      : Faruk BULUT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir