Gen Aktarımı Çalışmasıyla Oluşturulmuş Lemna Minor (Su Mercimeği) Bitkisinin Sudaki Kurşunun Temizlenmesine Etkisi

“Lemna Minor(Su Mercimeği)  sudaki ağır metalleri absorbe  etme  özelliği ile tanınmaktadır.
Agrobacterium  Rhizogenes  bitkilerde gen aktarımında önemli bir yere sahiptir.
Çalışmamızda gen aktarımının iyi yönlerini göstermeyi ve gen aktarımı çalışmasıyla Lemna Minor(su
mercimeği)bitkisinin sudaki kurşun(Pb) u gen aktarımı yapılmamış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisine
göre daha  iyi ve daha  hızlı bir şekilde absorbe etmesini amaçladık. Çalışmamızda su ve kurşundan
oluşan 2 adet kontrol düzeneği kurarak başladık. 1. kontrol düzeneğine Agrobacterium Rhizogenes ile
gen aktarımı yapılmamış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisini, 2. kontrol düzeneğine de Agrobacterium
Rhizogenes ile gen  aktarımı yapılmış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisini koyarak deney
düzeneklerimizi hazırladık. Deney düzeneklerimiz 1 hafta süre bekletilmek üzere bitkiler için
gerekli olan sıcaklığın ve ışığın optimum seviyede olduğu karıştırıcının içerisine  koyduk.   1
hafta sonra  Lemna  Minor(su  mercimeği) bitkilerimizi deney  düzeneklerinden alarak atomic
absoption spectrophotometre  yöntemiyle Lemna Minor(su mercimeği)bitkilerindeki kurşun miktarına
baktık. Sonuç  olarak Agrobacterium Rhizogenes kullanılarak gen aktarımı yapılmış olan Lemna
Minor(su mercimeği) bitkilerinin sudaki kurşunu daha yüksek  oranda  absorbe ettiği ortaya
koyulmuştur.“

“Lemna Minor(Su Mercimeği)  sudaki ağır metalleri absorbe  etme  özelliği ile tanınmaktadır. Agrobacterium  Rhizogenes  bitkilerde gen aktarımında önemli bir yere sahiptir.Çalışmamızda gen aktarımının iyi yönlerini göstermeyi ve gen aktarımı çalışmasıyla Lemna Minor(su mercimeği)bitkisinin sudaki kurşun(Pb) u gen aktarımı yapılmamış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisine göre daha  iyi ve daha  hızlı bir şekilde absorbe etmesini amaçladık. Çalışmamızda su ve kurşundan oluşan 2 adet kontrol düzeneği kurarak başladık. 1. kontrol düzeneğine Agrobacterium Rhizogenes ile gen aktarımı yapılmamış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisini, 2. kontrol düzeneğine de Agrobacterium Rhizogenes ile gen  aktarımı yapılmış Lemna Minor(su mercimeği)bitkisini koyarak deney düzeneklerimizi hazırladık. Deney düzeneklerimiz 1 hafta süre bekletilmek üzere bitkiler için gerekli olan sıcaklığın ve ışığın optimum seviyede olduğu karıştırıcının içerisine  koyduk.   1 hafta sonra  Lemna  Minor(su  mercimeği) bitkilerimizi deney  düzeneklerinden alarak atomic absoption spectrophotometre  yöntemiyle Lemna Minor(su mercimeği)bitkilerindeki kurşun miktarına baktık. Sonuç  olarak Agrobacterium Rhizogenes kullanılarak gen aktarımı yapılmış olan Lemna Minor(su mercimeği) bitkilerinin sudaki kurşunu daha yüksek  oranda  absorbe ettiği ortaya koyulmuştur.“

Hikmet Tozkoparan                               Rüveyda Amil        Zeynep Açıkgöz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir