Etanol’ün Yanıcılığının Artırılmasında Hidrojen Peroksitin Etkisi

Bu çalışmanın amacı etanol ve hidrojen peroksit karışımının yandığında etanole oranla daha yüksek miktarda enerji açığa çıktığını, karışımın temiz bir şekilde yandığını bu yanmanın etanol’e oranla daha az miktarda zararlı madde (CO,CO2 vb) ürettiğini ispatlamaktır. 

Projede deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneyler için önce %100 lük etanolle başlandı daha sonra farklı derişimlerde etanol ve hidrojen peroksit çözeltileri hazırlanarak iki farklı deney yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Birinci deneyde değişik derişimlerde hazırlanan çözeltilerden 6 ml alınarak 150 ml saf suyun sıcaklık ve ısı  değerleri hidrojen peroksitin ayrışmasına müdahale edilmeden  ölçüldü.İkinci deneyde ise 100ml saf su ve 10 ml farklı derişimlerde ki çözeltiler alındı ve hidrojen peroksitin parçalanması 50ml su ile kontrol altına alındıktan sonra sıcaklık değerleri ölçüldü.

Q=m.c.∆t formülü kullanılarak yapılan ısı hesaplamalarında en fazla ısının %75 etanol ve %25 H2O2 karışımında çıktığı gözlendi. Genel olarak etanol ve hidrojen peroksit karışımının  etanol ve sudan daha hızlı ve daha parlak bir alevle yanıyor olduğunu gözlemledik. Bunun sebebi H2O2 ‘in parçalanması sırasında açığa çıkan oksijenin yanmayı hızlandırmada önemli bir rol oynamış olmasıdır. 

Bu deney alternatif enerji için bize göre güzel bir çözüm yoludur. Çünkü etanol ve hidrojen peroksit karışımı saf etanolden daha fazla enerji ürettiği gibi saf ve temiz yanabilen bir karışımdır. Bugün etanolün dünyada saf olarak motorlarda kullanıldığını biliyoruz. Hatta %10 ve %30 luk etanol ve benzin karışımı için motorlarda herhangi bir tadilata dahi ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğer bu motorlarda saf etanol yerine bizim önerdiğimiz karışım kullanılacak olursa mevcut enerjiden daha fazla enerji elde edilebileceği gibi doğaya salınan fazla miktardaki CO, CO2 ve bunlar gibi zararlı maddelerin miktarları azalacaktır.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Gökçe BALTA / Naz Begüm KIRBOĞA  

Danışman Öğretmen/ler      : Naci ŞAHİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir