Erzurum Hay-Hel Projesi

Hay-Jel projesi:  Erzurum ve çevre illerindeki köylerde  küçük ve büyükbaş  hayvan üretim
çiftlikleri kurup, işletip geliştirerek jelâtin üretim sektörü  oluşturma projesidir. Erzurum ve
civar illerde(Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Muş, Erzincan) küçük ve büyük baş hayvancılığının
geliştirilmesi, hayati önem  taşıyan bir hizmet sektörüdür.  Hayvancılık sektörünün
canlandırılması ile Jelâtinin kaynağı,  kemik ve deri gibi hayvan yan ürünleri çoğalarak milli
servet daha da geliştirilecektir.  Jelâtin maddesinin  bazı kullanım alanları :
•Gıda •Şekerlemeler   •Jelleştirme  ajanı •Film oluşturucu , Ülkemiz  ne yazık  ki jelâtin
üretememektedir, ithal yolu  ile ülkemize  yılda yaklaşık 3000 ton jelâtin girmekte ve yaklaşık
olarak 4, 5-6 milyon ABD doları döviz ödenmektedir.  Yıllık ödenen  bu parayla bir fabrika
kurulabilecektir. Erzurum ve çevresinde geliştirilecek hayvancılık, besicilik ve kesim çalışmaları
jelâtin üretim tesisleriyle desteklenirse ciddi gelirler elde edilebilecektir. Devlet, hükümet ve
belediye destekli yatırımlar ciddi şekilde  artırılarak küçük ve büyük baş hayvancılığının
yapıldığı köyler  oluşturulmalıdır. Çiftlikler kurulmalı insanlar eğitilerek  ziraat ve
veterinerlik fakülteleri bünyesinde köy eğitim kursları oluşturulmalıdır. Tarım bakanlığı
destekleri ve devlet teşvikleri, sektörde başarılı iş adamlarına ekstra kolaylıklar sağlamalıdır.
Göç ve işsizliğin engellendiği, hayvancılığın güçlendiği  ve ulaşım sektörünün  gelişimine ek
olarak jelâtin maddesi  de üretilebilecektir. Erzurum’un ılıca ilçesi jelâtin fabrikası için uygun
bir mekândır.  Uluslar arası sıralamada  hızla ilerleyen  ülkemiz, bu atılımlarla hem  kendi
halkının ihtiyaçlarını hem de komşu  devletlerin  ihtiyaçlarını güvenilir ve uygun şekilde
karşılayabilir. Komşularımızla  vizelerin kaldırılmaya başlandığı,  uluslararası kolaylıkların
yapıldığı günümüz  dünyasında  hayvancılık ve jelâtin sektörü  önemli bir fırsattır. Saygı ve

Hay-Jel projesi:  Erzurum ve çevre illerindeki köylerde  küçük ve büyükbaş  hayvan üretim  çiftlikleri kurup, işletip geliştirerek jelâtin üretim sektörü  oluşturma projesidir. Erzurum ve civar illerde(Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Muş, Erzincan) küçük ve büyük baş hayvancılığının geliştirilmesi, hayati önem  taşıyan bir hizmet sektörüdür.  Hayvancılık sektörünün  canlandırılması ile Jelâtinin kaynağı,  kemik ve deri gibi hayvan yan ürünleri çoğalarak milli servet daha da geliştirilecektir.  Jelâtin maddesinin  bazı kullanım alanları :•Gıda •Şekerlemeler   •Jelleştirme  ajanı •Film oluşturucu , Ülkemiz  ne yazık  ki jelâtin  üretememektedir, ithal yolu  ile ülkemize  yılda yaklaşık 3000 ton jelâtin girmekte ve yaklaşık olarak 4, 5-6 milyon ABD doları döviz ödenmektedir.  Yıllık ödenen  bu parayla bir fabrika kurulabilecektir. Erzurum ve çevresinde geliştirilecek hayvancılık, besicilik ve kesim çalışmaları jelâtin üretim tesisleriyle desteklenirse ciddi gelirler elde edilebilecektir. Devlet, hükümet ve belediye destekli yatırımlar ciddi şekilde  artırılarak küçük ve büyük baş hayvancılığının yapıldığı köyler  oluşturulmalıdır. Çiftlikler kurulmalı insanlar eğitilerek  ziraat ve veterinerlik fakülteleri bünyesinde köy eğitim kursları oluşturulmalıdır. Tarım bakanlığı destekleri ve devlet teşvikleri, sektörde başarılı iş adamlarına ekstra kolaylıklar sağlamalıdır. Göç ve işsizliğin engellendiği, hayvancılığın güçlendiği  ve ulaşım sektörünün  gelişimine ek olarak jelâtin maddesi  de üretilebilecektir. Erzurum’un ılıca ilçesi jelâtin fabrikası için uygun  bir mekândır.  Uluslar arası sıralamada  hızla ilerleyen  ülkemiz, bu atılımlarla hem  kendi halkının ihtiyaçlarını hem de komşu  devletlerin  ihtiyaçlarını güvenilir ve uygun şekilde karşılayabilir. Komşularımızla  vizelerin kaldırılmaya başlandığı,  uluslararası kolaylıkların yapıldığı günümüz  dünyasında  hayvancılık ve jelâtin sektörü  önemli bir fırsattır.

Ali Uğuz

Onurcan İçtaş

Murat Selçuk Güner