EMO Proje Yarışması Katılım Koşulları

EMO İstanbul Şubesi 6. Proje Yarışması’na 2009-2010 öğretim yılında İstanbul’da ve Trakya’da
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol ve Telekomünikasyon
Mühendisliği eğitimi veren bölümlerin son sınıf lisans öğrencileri, bitirme projesi/ödevi/çalışması ile
katılabilirler.

 1. Yarışmaya bireysel veya grup projeleri katılabilir. Grup projeleri başarılı olduğu takdirde ödül proje grubuna verilecektir. Yarışmaya grup olarak katılan

projeler başvuru formuna tüm grup üyelerinin iletişim bilgilerini yazmalıdırlar.
2. Yarışmaya katılım Proje Yöneticisi, Danışman Öğretim üyesi onayıyla gerçekleşmelidir.
3. Yarışmaya katılacak projeler özgün olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez. EMO İstanbul Şubesi uygun gördüğü projeleri kendi yayın organlarında ve internet sitesinde isim belirtmek kaydı
ile yayınlayabilir.
5. Projeler yazım kurallarına ve proje teslim koşullarına uymak zorundadır. Proje sahipleri internet üzerinden proje yarışmasına ön başvuru yapabilirler. Kesin başvuru, dokümanlar yarışma sekreteryasına teslim edildiğinde gerçekleşir.
6. Projenin, istendiği takdirde Değerlendirme Kurulu önünde sunumu yapılmalıdır. Sunumlar; powerpoint/ impress / mindmapping / video gösterimi / maket
üzerinden anlatım biçiminde yapılabilir.
7. Ödül kazanan her katılımcı ödülünü alacağı tarihte mezun olmuşsa odaya kaydını yaptırmalı,
mezun olamamışsa öğrenci belgesini Yarışma Sekreteryası’na teslim etmelidir.
8. EMO İstanbul Şubesi 2009-2010 yılı Proje Yarışmasına katılan her katılımcı bu koşulları kabul
etmiş sayılır.