EMO Proje Yarışması Değerlendirme ve Ödüller

DEĞERLENDİRME

 EMO İstanbul Şubesi 2009-2010 Öğretim Yılı 6. Proje Yarışması’na katılmak isteyen projeler, bir araya

toplanarak CD’ye kaydedilecek ve Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilecektir. Değerlendirme Kurulu üyelerinink katılımı ile yapılacak değerlendirme toplantısında yarışmaya katılan her bir proje tek tek ele alınacak, tartışılacak ve puanlaması yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EMO İstanbul Şubesi 2009-2010 Öğretim Yılı 6. Proje Yarışması’na katılan projeler:
• Projenin Özgünlüğü,
• Projenin Sunuluşu,
• Projenin Sonuçlarının Verilişi,
• Projenin Uygulanabilirliği
kriterlerine göre değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER

Birinci 3000 TL
İkinci 2000 TL
Üçüncü 1500 TL
En Uygulanabilir Proje Ödülü 750 TL
En Özgün Proje Ödülü 750 TL
Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü 750 TL