EMO 6. PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI

EMO İstanbul Şubesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 6. Proje Yarışması (2009-2010 yılı) Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. Yarışmaya başvuran 20 proje Değerlendirme Kurulu önünde yapılan sunumlara katıldı. 

 

6. Proje Yarışması DERECEYE GİREN PROJELER

1. EEG İŞARETLERİ KULLANAN İNSAN MAKİNE ARA YÜZÜ

BCI sistemler günümüzde önemli bir noktaya gelmektedir. Biyomedikal alanında gerçekleşen gelişmelerin sonucunda işaretlerin daha sağlıklı alınması ve işlenmesi mümkün olmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda son yıllarda önem kazanmaktadır. BCI sistemlerin kullanılması ile robot kontrolü ve bilgisayar arayüzleri gibi uygulamaların geliştirilmesi mümkün olmaktadır.

Bu tez içerisinde EEG işaretlerinin alınması ve işlenmesi ile çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamaların başarımı çeşitli testler ile kontrol edilip performansı etkileyen kriterler incelenmiştir.

Tez çalışmasının birinci bölümünde EEG işaretleri ve biyolojik kökenleri üzerinde durulmuştur. Burada temel bir takım kavramlar açıklanmıştır. Sonraki bölümde BCI sistemlerden bahsedilmiştir ve bir BCI sistemin sahip olması gereken temel öğelere yer verilmiştir. Tezin üçüncü bölümüne gelindiğinde ise sınıflandırma araçlarından bu proje içerisinde kullanılan Destek Vektör Makineleri hakkında bilgi verilmiştir. Kullanılan öznitelikler ve sınıflandırmada izlenen yol hakkında bilgi verilmiştir.

Teorik altyapı oluşturulduktan sonra tezin dördüncü bölümüne gelindiğinde projede yazılmış olan uygulamardan bahsedilmektedir. EEG işleme konusunda ihtiyaç duyulabilecek temel uygulamalardan robot kontrolüne kadar olan geniş bir çerçevede yapılan uygulamalar açıklanmıştır.

Son bölüm içerisinde ise EEG sınıflandırma üzerinde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve kullanıcılar üzerinde yapılan deneylerin açıklanmasına yer verilmiştir. Burada kullanıcılar farklı ortam şartları altında robot kontrolü için çalışmakta ancak ortam değişikliklerine olan tepkileri gözlenmekte ve bir BCI sistemin başarımının nelerden etkilendiği anlatılmaya çalışılmıştır.

Onur Varol
İTÜ Elektronik Mühendisliği

2. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN 2.4 GHZ KARESEL YARIK MİKROŞERİT ANTEN DİZİSİ İLE ANTEN İZLEYİCİ TASARIM

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bilginin bir noktadan diğer bir noktaya hatasız ve istenilen biçimde iletilmesi çok büyük bir önem kazanmıştır. Bilginin doğru iletilmesinin yanında, bilgi iletiminin maliyeti ve kullanılacak alan da büyük önem taşımaya başlamıştır. Bütün bu ihtiyaçlar doğrultusunda 1970’lerin ilk yıllarında mikroşerit antenlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Mikroşerit antenler boyutları ve tasarım maliyetleri yönünden cazip gelmesine rağmen band genişlikleri ve kazançları açısından negatif özelliklere sahiptirler. Kazanç ve band genişliğini arttırmak amacı ile anten dizileri kullanılmaya başlanmıştır [1]. Bu çalışmada 2.4 GHz’de çalışan karesel yarıklı mikroşerit yama anten kullanılarak, anten dizisinin tasarlanması ve insansız hava taşıtları ile video gönderilmesi anlatılmaktadır. Mikroşerit antenler boyutlarının küçüklüğü ve düşük maliyetleri nedeniyle RF uygulamalarında daha çok tercih edilen yapılardır. Tasarlanan antenler öncelikle bilgisayar ortamında simülasyon yapılarak kontrol edilmiştir. Antenler 1.6 mm kalınlığında FR4 ( εr= 4.4 ) tabana yapılmış ve simülasyon için Ansoft HFSS yazılımı kullanılmıştır [2]. Anten gerçeklendikten sonra insansız hava aracından video gönderilmesi için kullanılmıştır. Hava aracındaki video vericisi, kameradan aldığı sinyalleri 2.4Ghz bandına modüle ederek yüksek kazançlı anten dizisi ile ortama yaymaktadır. Yayılan video bilgileri yer istasyonundan alınmıştır.

Tuğrul Açıkgöz

Farabi Ahmed Tarhan

İTÜ Elektronik Mühendisliği

3. KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI İLE ENGELLİ İNSANLAR İÇİN AKILLI EV UYGULAMALARI

Akıllı evler artık geleceğin tasarım kavramları arasında olmaktan çıkmıştır. Günümüzde akıllı evler inşa edilmekte ve içinde yaşayan insanların yaşam tarzlarını doğrudan etkilemektedir. Akıllı ev sistemlerinin amacı, içinde oluşan aktivitelerin farkında olan bir ortam yaratmaktır. Sağlıklı insanların yanında engelli insanlar da günlük hayatlarını kolaylaştırmak için bu sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü engelli insanlar özellikle evde bulundukları zamanlarda bir çok zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Ali Haktan Işılak

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

EN ÖZGÜN PROJE ÖDÜLÜ

UHF GÜÇ KUVVETLENDİRİCİSİ TASARIMI VE GERÇEKLENİMİ

Elif Pınar Kesik
İTÜ Elektronik Mühendisliği

EN UYGULANABİLİR PROJE ÖDÜLÜ

SİNCAP KAFESLİ MOTORLAR İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE FAZ SIRASI KORUMA RÖLESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

M. Onur Gülbahçe
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

DEĞERLENDİRME KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ 1

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

Ali Çelikel

Murat Sandal

Hasan Türkyılmaz

YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

DEĞERLENDİRME KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ 2

Kablosuz Haberleşme ile Doğru Akım Motor Kontrolü
Mehmet Yıldız
İTÜ Elektrik Mühendisliği