Elma Kararması Modeli Üzerinden Yeni Tirozinaz İnhibitörleri İçeren Bitkilerin Keşfedilmesi

Bu projenin amacı, günlük hayatta sıklıkla tüketilen doğal  ürünlerden polifenol
oksidaz enzimlerini inhibe etme özelliği taşıyabilecek  olanlarını belirlemek  ve aktivitelerini
doğrulamaktır.  Bu amaçla, projede  belirlenen doğal ürünlerin su ve metanol ekstreleri elmalar
üzerinde denenmiştir. Elmaların kararmasını  engelleyenlerin görsel  olarak belirlenmesinden sonra
ekstrelerin doğrudan enzimle muamele edilmesiyle aktivitelerinin doğrulanması amaçlanmıştır.
Kullanılan Yöntemler ve İşlemler:  Tirozinaz melanin sentezinde  ve gıdaların kararmasında  etkili
bir enzimdir. Meyve ve sebzelerin  kararması fenoliklerin tirozinaz enzimi ile katalizlenerek
kinonlara oksidasyonundan   kaynaklanmaktadır. Bu sebeple projede seçilen sebze ve meyvelerin su ve
metanol ekstrelerinin elmaların kararmasına olan etkilerine bakılarak öncelikle görsel olarak bir
inhibisyon olup olmadığı belirlenmiştir. Projenin ikinci aşamasında  da etkili olduğu  gözlenen
ekstrelerin  tirozinaz inhibisyonu tayinleri yapılmıştır.
Bulgular:İncelenen ekstreler arasında en etkin olduğu saptanan kırmızı pancar (Beta vulgaris L. )
yumrusu ve limon (Citrus limon) kabuğu  ekstrelerinin tirozinaz enzimini inhibe etme
kapasitelerinin tayin edilmesine  karar verilmiştir. Aktivite tayini sonucunda  özellikle kırmızı
pancar  yumrularının su ekstresi, diğer örneklerden daha iyi bir inhibisyon göstermiştir.
Sonuçlar:Bu  çalışma ile basit bir metodoloji izlenerek  tirozinaz inhibitörü bitkisel kaynaklar
ortaya  çıkarılmıştır. Elde edilen bilgilerin literatürdeki çalışmalar ile tutarlı olmasından
hareketle, tirozinaz inhibitörü olarak doğal ve/veya sentetik ürünlerin araştırılmasında izlemiş
olduğumuz  ucuz ve hızlı deneysel modelin çok uygun olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, kırmızı
pancar yumrularının su ekstresi içerisinde potansiyel bir tirozinaz inhibitörünün barındığına karar
verilmiştir. Alınan sonuçlar, gelecekte yapılacak doğal  ürünlerden tirozinaz inhibitörü arama
çalışmalarına zemin oluşturacak  niteliktedir. “

Bu projenin amacı, günlük hayatta sıklıkla tüketilen doğal  ürünlerden polifenol oksidaz enzimlerini inhibe etme özelliği taşıyabilecek  olanlarını belirlemek  ve aktivitelerini doğrulamaktır.  Bu amaçla, projede  belirlenen doğal ürünlerin su ve metanol ekstreleri elmalar üzerinde denenmiştir. Elmaların kararmasını  engelleyenlerin görsel  olarak belirlenmesinden sonra ekstrelerin doğrudan enzimle muamele edilmesiyle aktivitelerinin doğrulanması amaçlanmıştır. Kullanılan Yöntemler ve İşlemler:  Tirozinaz melanin sentezinde  ve gıdaların kararmasında  etkili bir enzimdir. Meyve ve sebzelerin  kararması fenoliklerin tirozinaz enzimi ile katalizlenerek kinonlara oksidasyonundan   kaynaklanmaktadır. Bu sebeple projede seçilen sebze ve meyvelerin su ve metanol ekstrelerinin elmaların kararmasına olan etkilerine bakılarak öncelikle görsel olarak bir inhibisyon olup olmadığı belirlenmiştir. Projenin ikinci aşamasında  da etkili olduğu  gözlenen ekstrelerin  tirozinaz inhibisyonu tayinleri yapılmıştır.Bulgular:İncelenen ekstreler arasında en etkin olduğu saptanan kırmızı pancar (Beta vulgaris L. ) yumrusu ve limon (Citrus limon) kabuğu  ekstrelerinin tirozinaz enzimini inhibe etme kapasitelerinin tayin edilmesine  karar verilmiştir. Aktivite tayini sonucunda  özellikle kırmızı pancar  yumrularının su ekstresi, diğer örneklerden daha iyi bir inhibisyon göstermiştir. Sonuçlar:Bu  çalışma ile basit bir metodoloji izlenerek  tirozinaz inhibitörü bitkisel kaynaklar ortaya  çıkarılmıştır. Elde edilen bilgilerin literatürdeki çalışmalar ile tutarlı olmasından hareketle, tirozinaz inhibitörü olarak doğal ve/veya sentetik ürünlerin araştırılmasında izlemiş olduğumuz  ucuz ve hızlı deneysel modelin çok uygun olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, kırmızı pancar yumrularının su ekstresi içerisinde potansiyel bir tirozinaz inhibitörünün barındığına karar verilmiştir. Alınan sonuçlar, gelecekte yapılacak doğal  ürünlerden tirozinaz inhibitörü arama çalışmalarına zemin oluşturacak  niteliktedir. “

Mesut Esen                      Belin Selcen Beydağ      Mehçure Nur Albayrak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir