Egzoz Jeneratörü

A-Deneyin amacı: Araçlarda egzozla  dışarı  atılan ısı enerjisi  kullanılabilir enerjiye dönüştüre
bilir miyiz?  Zira
bir motorda   yakıtın yanmasıyla elde  edilen enerjinin ısıya dönüşen ve egzozdan atılan bölümü ise
%43-%47
civarındadır. Atılan bu  enerjinin  kullanılabilirliğini araştırmak. Daha önce  yapılmış olan
deneyler ve çalışmalar
araştırılarak  yapılabilirlik oranını saptamaya  çalışma. Atık olarak bırakılan eksoz gazlarından
maksimum seviyede
faydalanarak araç motorlarının genel  verimini artırarak daha küçük motorlar  ve daha düşük emisyon
miktarlarına
ulaşarak çevreye verilen zararı azaltmak . Yeni , geliştirilebilir temiz ve çevre dostu yeni enerji
sistemleri geliştirmek.
Atmosferi kirleten unsurları bir nebze  olsun azalmak B-Kullanılan yöntem ve işlemler: Araç
motorlarından egzozla
atılan ısı peltier denen  parça üzerinden geçirilerek  elektrik üretme şeklinde olup, peltiere akım
verildiğinde  bir
yüzeyi soğurken  bir yüzeyi de ısınır. Fakat  bir yüzeyi  dışardan  ısıtılıp, diğer yüzeyi de
soğutulursa elektrik üretir.
Yalnız ısıtılan kısım ısısı 90° C geçmemeli ve iki yüzey arasında ısı farkı 60° C olmalıdır. Proje
yapımı sırasında
çalışmalarımızda daha önce  yapılmış olan projelerin  sonuçları  aslında işimizi kolaylaştırmasına
rağmen çözülmesi
zor problemlerle  karşılaştık. Çünkü peltierle (termoelektrik  jeneratör)  yapılan elektrik
üretimiyle ilgili deneyler
daha çok  sıvıların ısısını kullanarak yapılmış  deneyler olup sıcak hava ile ilgili deneyler çok
az sayıda idi, bizim
sistemimizde ısıtmadan daha çok soğutma  sistemi üzerinde çalışmak çok zor oldu çünkü egzoz
sisteminde çıkış
yapan gaz peltierin çalıma sıcaklığının çok üstünde idi peltieri korumak gerekiyordu.  . Bir başka
nokta ise sistemde
oluşturulması gereken  ısı farkının bu sistemde  sağlanmasının çok zor olmasıydı. Kış aylarında
bunu sağlamak  bir
nebze olsun daha kolaydır fakat yaz aylarında ısı farkı az olduğu için sistemin verimi de
düşmektedir. Isıtılan kısımla
soğutulan kısım arasındaki  ısı farkı peltier  verimini etkilemektedir.

A-Deneyin amacı: Araçlarda egzozla  dışarı  atılan ısı enerjisi  kullanılabilir enerjiye dönüştüre bilir miyiz?  Zirabir motorda   yakıtın yanmasıyla elde  edilen enerjinin ısıya dönüşen ve egzozdan atılan bölümü ise %43-%47civarındadır. Atılan bu  enerjinin  kullanılabilirliğini araştırmak. Daha önce  yapılmış olan deneyler ve çalışmalararaştırılarak  yapılabilirlik oranını saptamaya  çalışma. Atık olarak bırakılan eksoz gazlarından maksimum seviyedefaydalanarak araç motorlarının genel  verimini artırarak daha küçük motorlar  ve daha düşük emisyon miktarlarınaulaşarak çevreye verilen zararı azaltmak . Yeni , geliştirilebilir temiz ve çevre dostu yeni enerji sistemleri geliştirmek.Atmosferi kirleten unsurları bir nebze  olsun azalmak B-Kullanılan yöntem ve işlemler: Araç motorlarından egzozlaatılan ısı peltier denen  parça üzerinden geçirilerek  elektrik üretme şeklinde olup, peltiere akım verildiğinde  biryüzeyi soğurken  bir yüzeyi de ısınır. Fakat  bir yüzeyi  dışardan  ısıtılıp, diğer yüzeyi de soğutulursa elektrik üretir.Yalnız ısıtılan kısım ısısı 90° C geçmemeli ve iki yüzey arasında ısı farkı 60° C olmalıdır. Proje yapımı sırasındaçalışmalarımızda daha önce  yapılmış olan projelerin  sonuçları  aslında işimizi kolaylaştırmasına rağmen çözülmesizor problemlerle  karşılaştık. Çünkü peltierle (termoelektrik  jeneratör)  yapılan elektrik üretimiyle ilgili deneylerdaha çok  sıvıların ısısını kullanarak yapılmış  deneyler olup sıcak hava ile ilgili deneyler çok az sayıda idi, bizimsistemimizde ısıtmadan daha çok soğutma  sistemi üzerinde çalışmak çok zor oldu çünkü egzoz  sisteminde çıkışyapan gaz peltierin çalıma sıcaklığının çok üstünde idi peltieri korumak gerekiyordu.  . Bir başka nokta ise sistemdeoluşturulması gereken  ısı farkının bu sistemde  sağlanmasının çok zor olmasıydı. Kış aylarında bunu sağlamak  birnebze olsun daha kolaydır fakat yaz aylarında ısı farkı az olduğu için sistemin verimi de düşmektedir. Isıtılan kısımlasoğutulan kısım arasındaki  ısı farkı peltier  verimini etkilemektedir.

Mehmet Bilgin

Zeyt Ozan Temli

Abdullah Enes Sarıbeyoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir