Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Başvuru Koşulları

7. Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Bilimsel Proje Yarışmasına ülkemizden 81 il ve diğer ülkelerden resmi/özel ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya, öğrenciler herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kadar proje ile katılabilir. Her proje, en çok iki öğrenci ve bir danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir.

Bir proje farklı okul öğrencileri tarafından ortak olarak hazırlanabilir; ancak projenin başvurusu tek bir okul tarafından yapılabilecek ve başvuru yapan okul proje sahibi olarak kabul edilecektir.

İzmir ilinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile ilimiz dışından ve diğer ülkelerden yarışmaya katılacak projelerin müracaatları, internet üzerinden elektronik ortamda egitimvebilimolimpiyati.com adresinden kabul edilecektir.

Uluslararası başvurular web sayfamızdan İngilizce olarak yapılacaktır.

Bilimsel Projeler İlköğretim 1-5 ve 6-8, Lise: Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik (Bilgisayar, v.b.), Diğer Projeler (Sosyal Bilimler, Matematik, Edebiyat, Müzik, Resim, Spor, v.b.) dallarında hazırlanacaktır.

Yarışmaya gönderilecek projelerin “Proje Hazırlama Rehberi” ne göre hazırlanması gerekir.

Projeler bilimsel nitelik taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce, aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki öğretim yıllarında herhangi bir proje yarışmasına katılmamış olmalıdır.(Bu yıl diğer kurumlar tarafından yapılan yarışmalara katılan bilimsel projelerin başvurusu kabul edilecektir. Organizasyonumuza katılan projelerin diğer yarışmalara katılmasında da sakınca yoktur).

Projeler İzmir üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirerek değerlendirebilir.

Yarışmaya katılanlardan, sergilenmeye değer görülen projeler, İzmir Fuar alanında 3-4 nolu holde 19–20–21-22 Mayıs 2010 tarihleri arasında sergilenecektir.

İzmir dışından ( Diğer illerden ve ülkelerden ) yarışmaya katılacak olan proje sahiplerinin yol masrafları kendilerine ait olup konaklama (Barınma, yemek ve şehir içi ulaşım) giderleri koordinatörlüğümüzce karşılanacaktır.

Sergi günleri öğle yemeği Yarışma Koordinatörlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışmada öğrencilere, her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü; Danışman öğretmenlere Başarı ve katılım belgesi verilecektir.

Bu koşullara uymayan projeler kabul edilmeyecektir.