Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Yarışma Kategorileri

YARIŞMA KATEGORİLERİ

• İlköğretim
1-5. Sınıflar,
6–8. Sınıflar,

• Liseler
Fizik,
Kimya,
Biyoloji,
Teknik ( Bilgisayar, Makine, Elektrik, Elektronik …),
Diğer ( Sosyal Bilimler, Matematik, Yabancı Dil … )