Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Proje Değerlendirme Kriterleri

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmede;

Sıra Değerlendirme Kriterleri Azami Puan
Değeri
1 Konu seçimi veya soruna yaklaşım açısından özgünlük 10
2 Yaratıcılık 10
3 Düşünce ve uygulamada bilimsellik 10
4 Bütünlük 10
5 Uygulanabilirlik 10
6 Ekonomik bir yarar sağlamak 10
7 Kullanılan temel bilgilerin özümsenmesi 10
8 Sonuca ulaşabilme yeteneği 10
9 Açık ve anlaşılır olmak 10
10 Rapor yazmada gösterilen özen 10
TOPLAM 100

İlimizde bulunan resmi ve özel üniversite öğretim üyelerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Komisyon Üyeleri;

• TÜBİTAK jüri üyeleri arasından seçilecektir.

• Jüri isimleri TÜBİTAK bölge temsilciliğinden alınmaktadır.

• Jüri üyeleri hiç bir okulda danışmanlık yapmamaktadır.