E-Twinning

 

 

E-Twinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken Hayatboyu Öğrenme kapsamında Comenius Programı içerisinde yer almaktadır. Okulların ortaklık kurmalarını ve müfredat dahilinde herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar.
eTwinning okullara Merkezi Destek Hizmeti (CSS) üzerinden Avrupa düzeyinde ve Ulusal Destek Hizmetleri (NSS) üzerinden Ulusal düzeyde yardımcı olur.
Merkezi Destek Hizmeti Avrupa eTwinning portalını sağlar, öğretmenler için bir danışmanlık sunar, eTwinning hakkında pedagojik ve bilgi materyali yayınlar ve periyodik olarak Avrupalı öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik grup çalışmalarını organize eder.
Ulusal Destek Hizmetleri (NSS) eTwinning’i ulusal düzeyde destekleyen, eğitim bakanlıklarınca atanan kuruluşlardır. Öğretmenler için spesifik eğitim seansları organize ederler ve eTwinning yaklaşımlarının yerel okulların özel ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlarlar.
e-Twinning’den okullar (genel, mesleki ve teknik eğitim sağlayan kurumlar – okul öncesi eğitimden ilköğretim birinci kademe, ikinci kademe ve ortaöğretim okullarına kadar), herhangi bir branştaki öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler ve diğer okul personelleri yararlanabilir.
eTwinning portalı üzerinden tüm okul eğitimi öğretmenleri, müdürler, kütüphaneci ve diğer okul personeli başvurabilir.

1- Çalışma Programı

1. Ulusal ve bölgesel düzeyde eKardeşOkulu yaygınlaştırmak 
2. Katılımcı okullara teknik ve pedegojik desteği yaygınlaştırmak 
3. Avrupa eKardeşOkul portalına okul ve ortaklık kayıtlarını takip etmek 
4. eKardeşOkul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak 
5. eKardeşOkul ile ortaya çıkan iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak 
6. BT’nin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı amaçlı Öğretmen eğitimini yaygınlaştırmak
7. Merkezi Destek Servisi ve diğer Ulusal Destek Servisleriyle birlikte çalışmak 
8. Avrupa eKardeşOkul portalına katılmak 
9. Dokumanları tercüme etmek, düzenlemek ve yerelleştirmek 
10. Avrupa Komisyonuna ve Merkezi Destek Servisine veri sağlamak 
11. Değerlendirme sürecinde yer almak 
12. Taşra ve Okul idaresi ile ilişki kurmak

2- Proje Yönetimi

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken Hayatboyu Öğrenme kapsamında Comenius Programı içerisinde yer almaktadır. Okulların ortaklık kurmalarını ve herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar. eTwinning okullara Merkezi Destek Hizmeti (CSS) üzerinden Avrupa düzeyinde ve Ulusal Destek Hizmetleri (NSS) üzerinden Ulusal düzeyde yardımcı olur.
Merkezi Destek Hizmeti Avrupa eTwinning portalını sağlar, öğretmenler için bir danışmanlık sunar, eTwinning hakkında pedagojik ve bilgi materyali yayınlar ve periyodik olarak Avrupalı öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik grup çalışmalarını organize eder.
Ayrıca ortaklaşa uygulama ve eTwinning’e Avrupa düzeyinde koordineli bir yaklaşımı temin etmek üzere Ulusal Destek Hizmetleri ile yakın işbirliği içinde çalışır. Avrupa eTwinning portalı öğretmenlerin kayıt olduğu, ortak bulduğu ve bu ortaklarla birlikte çalıştığı işbirliği araçları ve hizmetleri sunan tamamen çok dilde hazırlanmış bir web sitesidir.
Ulusal Destek Hizmetleri (NSS) eTwinning’i ulusal düzeyde destekleyen, eğitim bakanlıklarınca atanan kuruluşlardır. Öğretmenler için spesifik eğitim seansları organize ederler ve eTwinning yaklaşımlarının yerel okulların özel ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlarlar.
e-Twinning’den okullar (genel, mesleki ve teknik eğitim sağlayan kurumlar – okul öncesi eğitim, ilköğretim birinci ve ikinci kademeler ve ortaöğretim okulları) herhangi bir branştaki öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler ve diğer okul personelleri yararlanabilir.
eTwinning portalı üzerinden tüm okul eğitimi öğretmenleri, müdürler, kütüphaneci ve diğer okul personeli başvurabilir.

3-eTwinning Platformu Araçları

Benim İrtibat Kişilerim
İletişim bilgileri ekleme süreci değişti. 
B Kullanıcı, A kullanıcı tarafından iletişim kişilerine eklenmeye davet edildiğinde eğer B Kabul ederse A ve B birbirlerinin iletişim listelerinde yer alırlar. Portal üzerindeki bilgiler de bu doğrultuda değişir.
Keza Kullanıcı A, kullanıcı B’yi davet ettiğinde A’nın irtibat kişilerim sayfasında B farklı bir rankle davet edilmiş görünür. Bu A kullanıcısının davet edilenleri takip etmesini sağlayacaktır.

Çabuk Profil Arama
Benim profilim sayfasındaki çabuk profil kutusunsa kullanıcıların ‘erişilebilirlik’ durumlarını değiştirme yöntemi yenilendi.
Şimdi kullanıcılar ‘Bir Komenyus ortağına Erişebilirliğim’ linkine tıklayabilir ve tüm kullanıcılara erişilebilen bir Erişilebilir Komenyus Ortakları Listesinin olduğu arama ara yüzüne gidebilir.  
Bu çözüm istediğimiz birçok kriterler için kullanılabilir.

eTwinning araçları ve Öğretmenler için Destek

Masaüstü (tüm araçlar)
Ana sayfa
Benim Profilim 
Ortak Bulma
Benim Projem
Benim İrtibatlarım 
Mailkutusu

Masaüstünüz
eTwinning anasayfasına gidin ve üst çubuktaki (üst sağ taraftaki) giriş kutusuna giriş yapın. 
Eğer giriş adı ve şifreniz doğruysa doğrudan eTwinning Yardım masasına bağlanırsınız. 
Ana sayfa (ki portakal renkli gönünür). Sistem tarafından tanınmaması halinde giriş adı ya da şifrenizi doğru yazdığınızdan emin olun. Giriş adı ya da şifrenizi unutmanız hakinde “Şifrenizi unuttunuzmu?” ifadesine tıklayın. eTwinninge kaydolmak için kullandığınız eMail adresinize şifreniz ve yeni kullanıcı adınız email ile size gönderilecektir. 
İlk ğiriş yapıldıktan itibaren, masaüstündeki benim profilim’den şifrenizi değiştirebilirsiniz 
Masaüstü eTwinningle ilgili her şeyi yapabileceğiniz sınırlı bir alandır. Aşağıdaki başlıca bölümlerden oluşmaktadır:

  • Ana sayfa (tüm eTwinning faaliyetlerinizin başlangıç noktasıdır)
  • Benim Profilim (sen ve diğer üyelerin görebildikleri sana ait veriler)
  • Ortak Bulma (forumda ortak arama ve mejajlar gönderme).
  • Benim Projelerim (tüm projelerinizin listelendiği ve yeni projeler üreteceğiniz yer).
  • Benim İrtibatlarım (irtibat kişilerinizi eklediğiniz bir eTwinning üyeleri listesi).

TwinBlog
TwinBlog’unuza nasıl erişebilirsiniz 
Yeni kayıtlar nasıl eklenir
Blogunuzu nasıl yönetirsiniz

TwinSpace
Anasayfa
Ortak takvim
Forum 
Dahili mesajlaşma sistemi (Mail kutusu) 
Sohbet odası 
İlan panosu 
Benim takımım sayfası 
Ayarlar

TwinSpace Araçları

eTwinning projeniz kabul edildi ve başlamak istiyorsunuz. Proje konusundaki fikriniz netleşti ise TwinSpace’i kullanarak projenizi yürütebilirsiniz

TwinSpace, eTwinning projeleri için tasarlanmış çok dilli bir araçtır. TwinSpace’inizi çeşitli araçlarıyla nasıl kullanacağınız tamamen size bağlıdır. Tüm iletişim ve proje faaliyetleri için bir ortam, proje çıktıları için bir vitrin ya da tüm dokümanların saklandığı sade bir yer olarak kullanabilirsiniz.  
TwinSpace’i ne yapabileceğinizi görmek için genel olarak inceleyin.

TwinSpace Nedir? Niçin onu kullanmalıyım?

TwinSpace, eTwinning ortaklıklarının kendi projelerini yürüttükleri sanal bir sınıftır. eTwincilerin ihtiyaçlarını karşılamak özellikle eTwinning için bir işbirliği aracı olarak tasarlanmıştır. TwinSpace’in çeşitli olanakları arasında:  
Çokdillilik: Araçların hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından araçların kolay kullanımını sağlayan arayüz eTwinning’e katılması uygun görülen ülkelerde konuşulan 22 dile çevrildi; 
Güvenilir: TwinSpace’e erişim şifre ile korunuyor ve sadece proje yöneticisi tarafından davet edilen kişiler erişebilir (genellikle ortaklığı kuran öğretmenler)  Bu da öğrencilerinizin, zararlı içerikler ya da tanımadıkları kişiler ile karşılaşma riskinin olmadığı güvenli bir ortamda çalışabilecekleri anlamına gelmektedir.  
Kullanımı kolay: TwinSpace bilgisayar uzmanı olmayan kullanıcılara yöneliktir. Anlaşılır ve temel bilgisayar becerilerine sahip biri için kolay olarak tasarlandı; 
Projeye yönelik: Uygundur, ortaklaşa iyi bir proje yürütmek için gerekli olan tüm planlama, iletişim ve yayım faaliyetleri sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Nasıl Kullanabilirim?
Ortaklıkların aşağıdakiler gibi birçok durumlarda kullanabileceği TwinSpace ile çalışmanın “bir yolu” vardır; 
Bir öğretmen odası: Ortak öğretmenlerin öğrenciler için materyal hazırladıkları ve konuştukları yer. 
Bir Sınıf: Öğretmenlerin öğrencileri davet ettiği ve projelerini yürütüğü yer. 
Bir Portfolio: Ortakların en önemli documanlarını, çıktılarını ve linklerini topladıkları yer.  
Bir Showroom: Proje çıktılarının halkın erişimine açık olduğu yer (başka bir ifade ile, sizin TwinSpace’inize erişim imkanı sunan yer)
TwinSpace’de kullanıma sunulan tüm araçların hepsini kullanma zorunluluğunuz yoktur. Öğretim ihtiyaçlarınızı ve sizin ve öğrencilerinizin becerilerini karşılayanları seçebilirsiniz.  TwinSpace araçlarını kullanmadan önce onları denemeli ve nasıl çalıştıklarını öğrenmelisiniz. TwinSpace  kullanımına dair detaylı yol gösterici kurallar (guidelines EN, pdf) vardır. Aşağıda, TwinSpace araçlarının muhtemel birkaç kullanımını önereceğiz ama denemekten korkmayınız ve yaratıcı olunuz.   
Kurallar ve Internet Etiği – temel kurallar oluştur
Planla – set out kendi project planını oluştur 
İletişim kur  – takımın ile tartış
Beraber çalış ve organize ol  – işini, fotoğraf ve dosyalarını düzenle
Paylaş – Başkalarını davet et ve çalışmalarını yayımla

4- Değerlendirme

Kalite Etiketleri
eTwinning Etiketi
eTwinning Etiketi
Ulusal Kalite Etiketi
Avrupa Kalite Etiketi

Ödüller (Ulusal, Avrupa)

5-İyi Uygulama Örnekleri

Destekleme
Destek materyalleri
Sunular
Diğer

Koordinasyon
Avrupa Komisyonu
MDS
UDS
Diğer (Yerel otoriteler, HBÖ Ajansı, vb.)
Öğretmen Eğitimi
Mesleki Gelişim Çalıştayları
Seminerler
Diğer

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir