Dikili Jeotermal Alanında Bulunan Dikili Çamur Ilıcası ve Kaynarca sıcak su kaynakları ile tekkehamam jeotermal sahasında Bulunan Uyuz(kokar) Hamamı’nın Hidrojeokimyasal özelliklerinin, hidrolojisinin ve Güncel (holosen) Sedimanlarının İncelenmesi

Denizel olmayan suların tuzluluk sınıflandırmasına göre, çalışma yapılan tüm kaynak sularındaki sular oligosalin (‰ 0,5–5)’dir. Dikili Çamur Ilıcası (pH 7.10) ve Uyuz Hamamı Mevkii önündeki gölcükte ölçülen pH değerleri çok hafif baziktir. Dikili Kaynarca mevkii önü doğal su havuzlarındaki suyun pH’sı oldukça baziktir. Uyuz Hamamı Mevkii kükürtlü çamur havuzundaki pH değeri ise baziktir. Çalışılan 4 alanda da redoks potansiyeli değerleri negatif değerlikli çıkmıştır. Bu durum sudaki indirgenme reaksiyonlarının yükseltgenme reaksiyonlarından biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. Uluslararası Hidrojeologlar Birliğinin sınıflandırmasına göre Dikili Çamur Ilıcası önündeki doğal havuz Na-HCO3-SO4, tipinde, Dikili Kaynarca mevkiindeki doğal sıcak su havuzları Na- SO4– HCO3 tipinde, Tekkehamam (Uyuz Hamamı) Sıcak su Kaynağı önündeki göl ise Na-SO4-HCO3 tipinde su içerir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre (33) çözünmüş oksijen değerleri bakımından 1’inci istasyon III. sınıf, 2 ve 3’üncü istasyonlar IV. sınıf, 4’üncü istasyon ise I. sınıf su kalitesindedir. Oksijen doygunluğu bakımından 1’inci istasyon II. sınıf, 2’inci ve 3’üncü istasyonlar IV. sınıf, 4’üncü istasyon I. sınıf su kalitesindedir. pH değerleri bakımından 1, 3 ve 4’üncü istasyonlar I. sınıf, 2’ inci istasyon III. sınıf su kalitesindedir Su sıcaklığı değerleri bakımından tüm istasyonlar IV. sınıf su kalitesindedir. Sodyum ve sülfat iyonun bakımımdan tüm istasyonlar IV. sınıf su kalitesine sahiptir. Klorür iyonu oranı bakımından tüm istasyonlar I. sınıf su kalitesine sahiptir. Potasyum iyonu oranları bakımından tüm istasyonlardaki sular içme suyu olarak kullanılamayacak olan sular kategorisindedir. Sedimanlarda Heterocypris salina adlı türün çok sayıda kabuğunun bulunması hem Dikili jeotermal alanındaki hem de Tekkehamam jeotermal alanındaki kaynakların Holosen boyunca acı su özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Bircan KİLCİ / Guşef BAGE

Danışman Öğretmen/ler      : Aytün MENTEŞ