Çevreci Kovan

“Varroa Jacobsoni bal arılarının larva, pupa  ve erginleri üzerinde yaşayan ve hızla çoğalarak
arıların kitle halinde ölümüne                      35
neden  olan çok tehlikeli bir dış parazittir. Bu parazitle mücadelede kullanılan yöntemler, çoğu
balda kalıntıya sebep olup
insan sağlığını etkileyen, uygulanması zor ve pahalı, çevreye zarar veren yöntemlerdir.  Varroa ile
mücadelede  bu zararlı
etkileri ortadan  kaldırarak, mücadeleyi  çevreci  yürütebilmeyi  amaçladık ve bu amaçlarımız
doğrultusunda,  arıları bu
parazitten koruyacak bir kovan tasarımı yaptık. Standart kovanlar üzerinde basit değişiklikler
yaparak bu özel kovanı
meydana  getirdik. Kovanımızda, bu parazitin kokusundan rahatsız olduğu  bazı bitkilerin özleri
sünger içerisinde kovanın
en üst kısmında bulunuyor. Bu bitki özleri sayesinde  Varroa bitkinin kokusundan rahatsız olup,
arıyı tutunmayı  bırakıyor
ve kovanın dip tahtasına düşüyor. Dip tahtasının olduğu kısımda yapışkan maddeler  bulunuyor ve
düşen parazit burada
hapsoluyor. Fakat arılar kovan içinde dolanırken, düşen parazitlere temas ediyor ve bu nedenle
parazit tekrardan arıya
yapışabiliyor. Bunu önlemek  için de dip tahtasından  1-2 cm yukarıya Varroa’nın geçebileceği fakat
arının geçemeyeceği
büyüklükte gözeneklere sahip bir filtre yerleştirdik. Bu sayede  bu sorunun önüne geçmiş  olduk.
Dip tahtasının olduğu
kısım çekmece  sistemi gibi olduğu için arı sahipleri, tahtayı çekip kolayca düşen parazitleri
temizleyip, sayımını yapabiliyor
ve günlük -haftalık-aylık raporlar oluşturup tedavide kaydedilen ilerlemeyi görebiliyor, kontrollü
bir tedavi süreci sağlanmış
oluyor.
Kontrollü bir tedavi süreci ile arıları bu zararlı parazitten koruyarak, kovanlarda kitle halinde
ölümlerin önüne  geçmiş
olduk. Kovanımızda hiçbir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararlı yöntemler kullanılmadığı için
elde ettiğimiz sonuçlarda
doğal oldu.  Balda herhangi  kimyasal  kalıntı olmadığı için doğal ve verimli bal elde edildi. Bu
sayede  insan sağlığına zararı
olmamakla birlikte, doğal  balın faydaları tam anlamıyla hissedilmiş oldu. Çevreye hiçbir şekilde
bir zararı olmadı. Ayrıca
sistemin maliyeti düşük olduğundan  her kesim tarafından kolayca uygulanabilecek.  “

“Varroa Jacobsoni bal arılarının larva, pupa  ve erginleri üzerinde yaşayan ve hızla çoğalarak arıların kitle halinde ölümüne                      neden  olan çok tehlikeli bir dış parazittir. Bu parazitle mücadelede kullanılan yöntemler, çoğu balda kalıntıya sebep olupinsan sağlığını etkileyen, uygulanması zor ve pahalı, çevreye zarar veren yöntemlerdir.  Varroa ile mücadelede  bu zararlıetkileri ortadan  kaldırarak, mücadeleyi  çevreci  yürütebilmeyi  amaçladık ve bu amaçlarımız doğrultusunda,  arıları buparazitten koruyacak bir kovan tasarımı yaptık. Standart kovanlar üzerinde basit değişiklikler yaparak bu özel kovanımeydana  getirdik. Kovanımızda, bu parazitin kokusundan rahatsız olduğu  bazı bitkilerin özleri sünger içerisinde kovanınen üst kısmında bulunuyor. Bu bitki özleri sayesinde  Varroa bitkinin kokusundan rahatsız olup, arıyı tutunmayı  bırakıyorve kovanın dip tahtasına düşüyor. Dip tahtasının olduğu kısımda yapışkan maddeler  bulunuyor ve düşen parazit buradahapsoluyor. Fakat arılar kovan içinde dolanırken, düşen parazitlere temas ediyor ve bu nedenle  parazit tekrardan arıyayapışabiliyor. Bunu önlemek  için de dip tahtasından  1-2 cm yukarıya Varroa’nın geçebileceği fakat arının geçemeyeceğibüyüklükte gözeneklere sahip bir filtre yerleştirdik. Bu sayede  bu sorunun önüne geçmiş  olduk. Dip tahtasının olduğukısım çekmece  sistemi gibi olduğu için arı sahipleri, tahtayı çekip kolayca düşen parazitleri temizleyip, sayımını yapabiliyorve günlük -haftalık-aylık raporlar oluşturup tedavide kaydedilen ilerlemeyi görebiliyor, kontrollü bir tedavi süreci sağlanmışoluyor.Kontrollü bir tedavi süreci ile arıları bu zararlı parazitten koruyarak, kovanlarda kitle halinde ölümlerin önüne  geçmişolduk. Kovanımızda hiçbir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararlı yöntemler kullanılmadığı için elde ettiğimiz sonuçlardadoğal oldu.  Balda herhangi  kimyasal  kalıntı olmadığı için doğal ve verimli bal elde edildi. Bu sayede  insan sağlığına zararıolmamakla birlikte, doğal  balın faydaları tam anlamıyla hissedilmiş oldu. Çevreye hiçbir şekilde  bir zararı olmadı. Ayrıcasistemin maliyeti düşük olduğundan  her kesim tarafından kolayca uygulanabilecek.  “

Mehmet Ali Akyol

Kadir Can Bayram          Said Keskin