Çevre Dostu Saçlarımız

Dünya su kaynaklarımızın büyük bir kısmı, canlılar için çok büyük bir tehdit olan atık metaller ile kirletilmektedir. Bu tür atık sular biyolojik arıtma yöntemleri ile temizlenememekte ve bu sularda bulunan metallerin giderimin de iyon değişimi, ters osmoz, adsorpsiyon, elektrodiyaliz ve çözücü ekstraksiyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemlerden adsorpsiyon yöntemi çok etkili bir yöntem olmasına karşın, işlem sırasında  kullanılan aktif karbonun oldukça pahalı olması nedeni ile yaygın olarak kullanılamamaktadır. Bu yüzden, son yıllarda aktif karbonun yerini alacak ucuz, etkin, temini kolay alternatif adsorbanlar ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

 Bu araştırmalardan birinde çeşitli tip koyun yünleri ile yapılan çalışmalarda oldukça etkin sonuçlar elde edilmiştir. Koyun yünleri, yapı olarak insan saçı ile oldukça benzerlik göstermektedir. Ayrıca koyun yünü ekonomik açıdan çeşitli alanlarda değerlendirilebilmesine karşın, her gün kesilen tonlarca insan saçı değerlendirilemeden çöpe atılmaktadır. 

Yaptığımız çalışmada insan saçının sularda kirliliğe neden olan kadmiyum, kurşun, manganez ve magnezyum metallerini adsorplama performansları incelenmiştir. Ayrıca, bu çalışma kapsamında, çeşitli saç miktarlarının ve atık su ile olan etkileşim sürelerinin de metal arıtma performansına etkisi araştırılmıştır

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Gökhan ÇAM / Can ÜNAL

Danışman Öğretmen/ler      : Teri BENKARMONA / Pınar NİSANOĞLU