Çevre Dostu Çılgın Lavabo

 

 

Küresel ısınma ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle  yakın zamanda  Dünyamızı önemli  bir tehlike
beklemektedir:
Kullanılabilir temiz  su kaynaklarının tükenmesi. . . Tasarladığımız lavabo projesi ile Dünya
üzerinde gün geçtikçe
azalmaya başlayan kullanılabilir temiz su kaynaklarının yok olmasının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Projemizde
kurulacak çok basit bir tahliye sistemi yardımı ile günlük hayatımızda kullandığımız ve tekrar
kullanılmasında sakınca
bulunmayan  sular toplama  havuzlarında biriktirilerek özellikle tarımsal sulamalarda
kullanılabilecektir. Böylece
kendi sulama  suyu ihtiyacını kendisi karşılayacak olan sistemler  kurularak hem  tarımsal
verimlilik gerçekleşecek
hem de su kaynaklarının tükenmesinin önüne geçilmeye  çalışılacaktır. Sistemimiz  oldukça  basit
olup yalnızca,
binaların lavaboları için yapılan gider  boruları iki tane olacak şekilde tasarlanacak ve bu gider
borularından bir
tanesi direkt olarak kanalizasyona bağlı olacak (şuan ki sistemlerdeki  gibi) diğeri ise toplama
havuzuna bağlı
olacaktır. Borulardan bir tanesinden  sabunlu ya da tekrar kullanımı olanaksız  olan sular gidecek
diğerinden ise
tekrar kullanımında sorun  olmayan  sular gidecektir. Lavabolara yerleştirilen bir manüel kol
yardımıyla istenilen
gider  kısmı kullanım amacına göre açılacak ve kullanılabilir su bina dışındaki toplama  havuzunda
toplanacaktır.
Böylece  evlerimizde  kullandığımız suyun büyük bir kısmı geri dönüşüm  yöntemi  ile tekrar
kullanılabilecek hale
gelecektir. Aynı zamanda toplama  havuzunun girişine yerleştirilecek su çarkı ve alternatör
yardımıyla da elektrik
enerjisi üretilerek depolanabilecek  ve bu elektrik enerjisi çevre aydınlatması vs sistemlerinde
kullanılabilecektir.
Sonuç olarak kendi elektriğini üretebilen, su kaynaklarının asgari olarak kullanımını sağlayan,
ekonomik ve çevreye
duyarlı çılgın bir lavabo  sistemi  ortaya  çıkmaktadır.

Küresel ısınma ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle  yakın zamanda  Dünyamızı önemli  bir tehlike beklemektedir:Kullanılabilir temiz  su kaynaklarının tükenmesi. . . Tasarladığımız lavabo projesi ile Dünya üzerinde gün geçtikçeazalmaya başlayan kullanılabilir temiz su kaynaklarının yok olmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Projemizdekurulacak çok basit bir tahliye sistemi yardımı ile günlük hayatımızda kullandığımız ve tekrar kullanılmasında sakıncabulunmayan  sular toplama  havuzlarında biriktirilerek özellikle tarımsal sulamalarda  kullanılabilecektir. Böylecekendi sulama  suyu ihtiyacını kendisi karşılayacak olan sistemler  kurularak hem  tarımsal  verimlilik gerçekleşecekhem de su kaynaklarının tükenmesinin önüne geçilmeye  çalışılacaktır. Sistemimiz  oldukça  basit olup yalnızca,binaların lavaboları için yapılan gider  boruları iki tane olacak şekilde tasarlanacak ve bu gider borularından birtanesi direkt olarak kanalizasyona bağlı olacak (şuan ki sistemlerdeki  gibi) diğeri ise toplama  havuzuna bağlıolacaktır. Borulardan bir tanesinden  sabunlu ya da tekrar kullanımı olanaksız  olan sular gidecek diğerinden isetekrar kullanımında sorun  olmayan  sular gidecektir. Lavabolara yerleştirilen bir manüel kol yardımıyla istenilengider  kısmı kullanım amacına göre açılacak ve kullanılabilir su bina dışındaki toplama  havuzunda toplanacaktır.Böylece  evlerimizde  kullandığımız suyun büyük bir kısmı geri dönüşüm  yöntemi  ile tekrar kullanılabilecek halegelecektir. Aynı zamanda toplama  havuzunun girişine yerleştirilecek su çarkı ve alternatör  yardımıyla da elektrikenerjisi üretilerek depolanabilecek  ve bu elektrik enerjisi çevre aydınlatması vs sistemlerinde kullanılabilecektir.Sonuç olarak kendi elektriğini üretebilen, su kaynaklarının asgari olarak kullanımını sağlayan, ekonomik ve çevreyeduyarlı çılgın bir lavabo  sistemi  ortaya  çıkmaktadır.

 

Ahmet Kıdam

Şuranur Güneş Kaya

Büşra Özkalkan