Cebir Problemlerinin Grafiksel Ve Geometrik Çözümleri

Projemizin amacı, denklem kurarak, ağır cebirsel işlemler gerektiren ve sonucunun yorumlanması belirsiz ya da güç olan problemlere, grafikler yardımıyla bir çözüm yöntemi geliştirmek; bu yöntemle, hem bu çok zor soruların çözümünü kolaylaştırmak hem de geometrik olmasından dolayı daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmaktır.

Projemizin 1. Bölümünde, cebirsel problemlerin grafiklerini çizerek daha iyi anlaşılabileceği ve temel geometri bilgileri ile çözüme ulaşılabileceğini gösterdik. Bu yöntemimizin özellikle ağır soruların cebirsel denklem ya da denklem sistemleri kurarak çözümlerine göre daha avantajlı olduğunu gösterdik.

2. Bölümde, kareköklü ifadeleri önce bir geometrik yapıya dönüştürdük. Üçgen ve dörtgen eşitsizliği gibi temel geometri ya da Analitik Geometri bilgilerimizi kullanarak en büyük ya da en küçük olma durumunu ortaya koyduk.

Bu proje sonunda;

i) Denklem kurarak çözülen problemlerin grafiksel olarak çözüm yöntemlerini geliştirdik.

ii) Grafiksel yöntemin, cebirsel yönteme göre üstünlüğü; onun basitliği, görselliği ve soru çözümündeki kolaylığı olarak açıkladık.

iii) Bazı durumlarda ise, sorunun grafiksel yorumunun cebirsel çözümü için bir yol gösterici olduğunu ortaya koyduk.

iv) Ayrıca, kareköklü ifadelerin en büyük ve en küçük değerlerini bulma problemlerinin yanı sıra denklem ve denklem sistemlerini çözmede, onları bir geometrik yapıya yerleştirerek, çok kolay ve zarif çözümler getireceğinin yanı sıra daha kolay anlaşılabileceğini gösterdik.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Saliha Özden BİCAN / Ayhan OZAN

Danışman Öğretmen/ler      : Nihat AYBER / Zafer YAMAN