Çarpanlar Cetveli

Projede ax²+bx+c biçimindeki harfli ifadelerin çarpanlarını pratik modelleyip bulmak için sayı cetveli oluşturmak amaçlanmıştır. Mıknatıs tutucu özelliğe sahip 50 cmx75cm’lik bir pano yapılmıştır. Pano üzerine birbirine dik olacak şekilde yatay ve dikey iki eksen çizilmiştir. Pano bu eksenler yardımı ile dört bölgeye ayrılmıştır. Eksenlerin oluşturduğu 1. ve 3. bölgeler her biri x’li terimlerin katsayısını temsil eden 1cmx1cm’lik sarı renkli karelerle, 2. bölge her biri x²’ li terimlerin katsayılarını temsil eden 1cmx1cm’lik kahverengi karelerle, 4. bölge ise sabit terimleri temsil eden 1cmx1cm’lik mavi karelerle doldurulmuştur. Her bir kare içine başlangıç noktasına göre yatay ve dikeydeki sırasının çarpımı yazılmıştır. Dörtgenleme için kullanılmak üzere iki adet L şeklinde mıknatıslı cetvel yapılmıştır. ax²+bx+c biçimindeki harfli ifadelerin çarpanlarını kolayca modelleyerek bulduran bir cetvel oluşturulmuştur. Cetvel çarpanlara ayırma konusunda soru çözmek kadar, soru oluşturmakta da pratiklik sağlamıştır. Geliştirilen cetvel sayesinde büyük ve karmaşık katsayılı harfli ifadelerin çarpanları çizim ve sayım yapmadan rahatlıkla
modellenmektedir. Bunun için iki tane L cetvelinin köşelerini x² ve
sabit terimin katsayılarına getirdiğimizde oluşan dikdörtgenin
kenarlarının harfli ifadenin çarpanlarını verdiği gösterilmiştir.

RECEP TAYYIP ADIGÜZEL   HALİL BAŞOL