Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK

ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

1. ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde ilgiyi – katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

  • Öğrencileri matematik ve  fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,
  • Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
  • Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Bu çalışma, eğitim öğretim yılında ilköğretim kategorisinde, ülke genelinde 81 ilde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının 6.,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilir. 

Proje çalışması matematik ve fen bilimleri alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmalıdır.

 

4. UYGULAMA  SÜRESİ

Çalışma her yıl, eğitim-öğretim yılı başında başlar ve o yıla ait uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir