Bu Benim Eserim İstanbul Sonuçları

 

İstanbul İli genelinden 7687 Proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden Matematik alanından 2567, Fen Bilimleri alanından 4862 proje başvurusu Kurum onayı almıştır. Kurum onayı alan projeler 07-25 Şubat 2011tarihleri arasında İstanbul İl Çalışma Grubu tarafından Proje Kılavuzunda yer alan “İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Kriterleri” esas alınarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 105 Matematik, 188 Fen Bilimleri projesi İl Çalışma Grubu onayı almıştır. İl Çalışma Grubu onayı alan projeler 28 Şubat-04 Mart 2011 tarihleri arasında Bölge Çalışma Grupları tarafından değerlendirilecektir.

İl Çalışma Grubu tarafından onay alan projeler listesi için tıklayınız.