Bu Benim Eserim 2012-2013 Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularla ilgili yapılacak olan araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
 • Proje başvuruları, 24 Eylül 2012-01 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir.
 • Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru formuna proje internet sayfasından ulaşılabilecektir.
 • Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır.
 • Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
 • Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.
 • Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
 • Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.
 • Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.
  • Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
  • Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
  • İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
  • İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
  • Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
  • Proje son başvuru tarihi olan 01 Şubat 2013 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
  • Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
  • Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu’na bildirilmesi zorunludur. MYK’nın kararı geçerli olacaktır.
  • Bölge ve final sergisine katılan;

-öğrencilerin yol ücretleri,

-danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,

-il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.

-Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

-İaşe ve ibate için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Bölge ve final sergisi dışındaki günlere ait harcırahları bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.

 • Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.
 • Proje bankasında arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir